Bài viết » Bài viết năm 2007 » Đôi dòng tâm sự
Đôi dòng tâm sự
Hôm qua và sáng hôm nay, có mấy người bạn thân quen trong cuộc sống và trong võ thuật hỏi tôi: Hội diễn võ thuật năm nay không thấy Võ đường của thầy tham gia? Tôi cũng đã trả lời và trao đổi thêm trực tiếp. Tôi nghĩ với câu chuyện này, cũng nên chia sẻ thêm với mọi người để cùng thông cảm cho Võ đường VXNG của thầy trò chúng tôi.
Võ đường của thầy trò chúng tôi hiện nay cũng vắng, hiện nay tổng số cũng chỉ khoảng 40 người. Trong đó hầu hết là các anh chị em đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp. Do đó không thể xin nghỉ công việc để đi tham gia biểu diễn được. Các anh chị em đó thu xếp công việc cá nhân, gia đình để dành thời gian đến tập ở Võ đường đã là rất quý. Tôi không thể đòi hỏi thời gian nhiều hơn ở các học trò của mình. Nhất là trong giai đoạn cuộc sống hiện nay. Do đó giờ đây, Võ đường của thầy trò chúng tôi không có người để tham gia vào các sự kiện chung. Đây chính là lý do cơ bản nhất.
Đã 18 năm qua, Võ đường của chúng tôi hầu hết đều tham gia các Hội diễn của Hội Võ thuật Hà Nội được tổ chức hàng năm. Song mười mấy lần tham gia Hội diễn, mỗi lần Võ đường cũng có mấy tiết mục, kể cả biểu diễn bài quyền cao cấp của Võ đường, bài 108 với sự thể hiện Nội công Vĩnh Xuân Nội Gia của võ sư trong môn, song duy nhất đến nay, Võ đường chúng tôi có được một tấm Huy chương đồng biểu diễn quyền tập thể. Chúng tôi tham gia biểu diễn không vì để có được Huy chương. Song chúng tôi cũng nhận thấy các bài quyền của chúng tôi không hấp dẫn người xem và không phù hợp với quy chế chấm điểm của Hội đồng Trọng tài, nên không thể có Huy chương được. Ngay từ bài viết đầu tiên của tôi về môn Vĩnh Xuân năm 2003, tôi cũng viết rõ môn Vĩnh Xuân không phải là môn biểu diễn hấp dẫn người xem. Đồng thời môn Vĩnh Xuân Nội Gia của chúng tôi lại không có nhiều bài quyền. Tất cả dài ngắn cũng chỉ có hơn 10 bài quyền, nên đi biểu diễn cũng thường hay biểu diễn đi biểu diễn lại vài bài. Do đó dẫn đến sự nhàm chán cho người xem và người chấm.
Với những lý do trên, để không làm mất thời gian của Hội diễn với những bài biểu diễn không hấp dẫn người xem cũng như khó chấm điểm cho Hội đồng trọng tài, tôi và Chủ nhiệm Võ đường, võ sư Trần Thanh Ngọc quyết định thôi không tham gia biểu diễn.
Tôi hy vọng mọi người cũng như Ban Lãnh đạo Hội Võ thuật Hà Nội thông cảm cho Võ đường.
Trong việc tập luyện ở Võ đường, tôi thường nói với anh chị em môn sinh là mình tập cho bản thân mình , chứ không tập cho ai hết. Tập trước hết để mình khỏe, tập để cho mình có sự tự tin trong cuộc sống (bản lĩnh) qua những công phu mình được tập. Và trong buổi tập chúng tôi không có hình thức tập cả lớp cùng nhau, mà trong khuôn khổ những công phu đã được tập, mỗi cá nhân tự tập theo nhu cầu của mình. Với việc đi biểu diễn, quan điểm của thầy trò chúng tôi là ở Võ đường tập thế nào thì khi biểu diễn thể hiện như vậy, chỉ trước khi đi biểu diễn vài ngày, chúng tôi mới cho những người tham gia biểu diễn tập để đồng đều với nhau, nếu biểu diễn quyền tập thể.
Thầy trò chúng tôi đều hiểu: biển học là vô bờ, núi này cao còn có núi khác cao hơn; “cao nhân tắc hữu cao nhân trị”; “Ai ơi chớ có hợm mình/Giang hồ lắm kẻ tài tình hơn ta”… Do đó thầy trò chúng tôi lấy chữ KHIÊM làm đầu trong việc tập luyện, không thi thố với ai và Môn quy của Bản môn cũng cấm thử công phu với bên ngoài Võ đường. Tất cả chỉ chăm chú vào việc tập luyện công phu của bản môn để cố gắng đạt việc hoàn thiện công phu đến mức cao nhất có thể cho bản thân mình.
Do vậy kính mong mọi người thể tất cho việc Võ đường không tham gia được Hội diễn Võ thuật.
Thầy trò chúng tôi xin rất chân thành cảm ơn và biết ơn sự rộng lượng của mọi người.
Hà Nội, ngày 22/07/2023
Võ sư Trưởng Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền
Nguyễn Ngọc Nội