Bài viết » Bài viết năm 2012 » Lời chia buồn của võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền về sự ra đi của môn sinh Đỗ Mạnh Tuấn
Lời chia buồn của võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền về sự ra đi của môn sinh Đỗ Mạnh Tuấn
Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền xin chân thành chia buồn cùng gia quyến môn sinh Đỗ Mạnh Tuấn, lớp A13 Võ đường Xuân Thủy - Vĩnh Xuân Nội gia trước sự ra đi bất ngờ do tai nạn lúc 18h10 ngày 20/12/2012.
Anh Đỗ Mạnh Tuấn ra đi đã để lại sự đau thương vô hạn cho gia đình, cho người thân, cho đồng nghiệp, cho đồng chí và cho thày trò trong võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền.
Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền cầu chúc cho anh Đỗ Mạnh Tuấn ra đi được thanh thản, mát lành nơi chín suối và sớm được siêu thoát để đến cõi Cực Lạc – Vĩnh Hằng.
Ngày tiễn đưa môn sinh Đỗ Mạnh Tuấn về với cõi Vĩnh Hằng 22/12/2012
Thay mặt các võ sư, các huấn luyện viên, các môn sinh võ đường VNVXNGQ
Chủ nhiệm – võ sư trưởng Võ đường
Nguyễn Ngọc Nội