Bài viết năm 2019 » Buổi Tập Với Học Trò Tại Ba Lan
Buổi Tập Với Học Trò Tại Ba Lan
Giới thiệu Video của một trong những học trò của sư phụ Nguyễn Ngọc Nội tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội tại võ đường Đại Nghĩa VXNG tại Ba Lan, tháng 12/2019.