Bài viết » Bài viết theo chủ đề » Về DẠY và HỌC trong Vĩnh Xuân Nội gia » Chia sẻ lại một buổi tập với học trò ở Đại Nghĩa Đường - VXNG tại Ba Lan
Chia sẻ lại một buổi tập với học trò ở Đại Nghĩa Đường - VXNG tại Ba Lan
Nhân buổi trao đổi của tôi trên Truyền hình An Viên và bài viết tôi chia sẻ về con đường võ thuật của tôi được thấm đậm tính Phật sâu sắc trong bản chất quyền thuật, đặc biệt trong Vĩnh Xuân Nội gia, tôi xin phép được chia sẻ lại một video thầy trò chúng tôi tập luyện bên Ba Lan. Đây là video quay một trong những người học trò của tôi bên Ba Lan vào tay với tôi bài “108 tại chỗ”. Đây là bài quyền cao cấp của VXNG nằm trong hệ thống quyền 108. Bài quyền có 151 thế, được nhiều người học trò của tôi ở cả Việt Nam và Ba Lan thực hiện dưới 1 phút, trong đó cũng nhiều người thực hiện trên dưới 50 giây, tức là phải đánh bình quân 1 giây 3 đòn trong thời gian vào tay bình quân 10 - 15 phút. Trong video này là một trong những người học trò của tôi đạt được thời gian như vậy (nhiều hơn một chút). Chia sẻ video này với mọi người tôi chỉ muốn các bạn thấy sự cần mẫn tập luyện của thầy trò chúng tôi, chứ không có ý gì khác. Thầy trò chúng tôi luôn lấy tính Phật, trong đó lấy chữ KHIÊM làm trọng trong việc tập luyện của mình.
Hy vọng mọi người đồng cảm cùng thầy trò chúng tôi.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người.