Bài viết » Bài viết theo chủ đề » Về DẠY và HỌC trong Vĩnh Xuân Nội gia » ĐÔI ĐIỀU VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY CỦA VÕ ĐƯỜNG VNVXNG
ĐÔI ĐIỀU VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY CỦA VÕ ĐƯỜNG VNVXNG
Hôm qua tôi được một bạn hỏi tôi về chương trình dạy ở Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền của thầy trò chúng tôi để tìm hiểu trước khi xin học. Tôi cũng nói đây là việc mà tôi sẽ nói rõ chung cho mọi người cùng biết nên sẽ viết ra cụ thể rồi đưa lên trang FB của Võ đường, của cá nhân tôi và trên trang web của Võ đường. Tôi hy vọng các bạn muốn tìm hiểu trước khi vào Võ đường tập luyện cũng như mọi người yêu quý Võ đường của thầy trò chúng tôi cùng được biết.
Nếu gọi cho dễ hiểu, chương trình hệ thống quyền thuật của Vĩnh Xuân Nội gia (VXNG) có thể chia ra bốn cấp: A, B, C và D. Chương trình A là chương trình cơ bản mà thầy trò chúng tôi tuyển sinh. Các chương trình B, C, D là các chương trình chuyển tiếp cho các cá nhân đã xong chương trình A.
1, Chương trình A: là đào tạo chương trình cơ bản về quyền của hệ thống quyền Vĩnh Xuân Nội gia, bao gồm:
+ Hệ thống tập luyện lỏng mềm. Đây là những đòn thế thích hợp với việc tập để cho cơ thể, đặc biệt là đôi tay được lỏng mềm (“lỏng khớp, mềm cơ”). Đây là nguyên tắc đầu tiên trong hệ thống quyền thuật VXNG: “Lấy lỏng mềm để thể hiện quyền thuật”.
+ Hệ thống quyền tĩnh: gồm các bài kỹ thuật tay Ngũ hình (Hổ, Báo, Hạc, Xà, Long)
+ Hai bài đối kháng cơ bản, quan trọng trong những giai đoạn đầu khi bước vào Võ đường đối với các môn sinh. Bài Tam Thức và bài Thập Thức.
+ Tập kỹ thuật Thở Cơ bản của VXNG
+ Tập kỹ thuật đối kháng Ngũ Hình (Riêng phần này, tùy theo khả năng tiếp thu các phần nói trên và thời gian chương trình mà có thể dài ngắn). Thực tế phần này trước đây nằm trong chương trình B, song để các anh em có cảm nhận thêm thực chiến qua các đòn thế, nên tôi chuyển xuống chương trình A, nhưng cũng không bắt buộc phải thực hiện. Tôi nêu để các anh em hiểu để có những cố gắng trong quá trình tập luyện các chương trình chính ở trên.
2. Các chương trình B, C, D như đã nói ở trên là các chương trình chuyển tiếp cho các anh em đã xong chương trình A, nên tôi chỉ xin được nói qua.
a. Chương trình B: là chương trình tập luyện hệ thống Ngũ hình quyền (các bài Ngũ Hình quyền động ). Gồm sáu bài: Hổ Quyền, Báo Quyền, Hạc Quyền, Xà Quyền, Long Quyền và Bài Ngũ Hình Tổng hợp.
b. Chương trình C: là chương trình tập luyện hệ thống quyền 108 cao cấp. gồm các bài: Bài 108 Tại chỗ, bài 108 Tiến lùi và bài 108 Mộc nhân.
c. Chương trình D: Đây là chương trình đặc biệt chỉ dạy phần LUYỆN CÔNG. Các chương trinh A, B, C là các chương trình thuộc phần LUYỆN QUYỀN. Chương trình D thực chất là chương dạy làm thầy trong VXNG và chỉ dành cho những cá nhân sẽ nối nghiệp trong quá trình phát triển VXNG.
Trên đây là tóm lược chương trình dạy của hệ thống quyền VXNG. Hy vọng các bạn sẽ tìm hiểu thêm qua các bài viết chi tiết về hệ thống quyền VXNG đã đăng trên trang web của Võ đường từ năm 2003 đến nay.
Thầy trò chúng tôi cám ơn sự quan tâm của các bạn tới Võ đường VNVXNGQ của thầy trò chúng tôi. Hy vọng sẽ gặp được các bạn yêu thích quyền thuật VXNG tại Võ đường.
Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2020
VS Nguyễn Ngọc Nội