Bài viết » Bài viết theo chủ đề » Tham khảo - Tư liệu » Tóm tắt Tông chi Lâm Thụy Ba
Tóm tắt Tông chi Lâm Thụy Ba

Hội quán Vịnh Xuân Phật Sơn được thành lập tháng 5/2000, là một võ quán chuyên nghiệp dạy quyền thuật Vịnh Xuân từ khi nước Trung Quốc được thành lập hơn nửa thế kỷ trở lại đây.

Võ quán này chuyên truyền thụ quyền thuật Vịnh Xuân, có nguồn gốc vị tông sư đầu tiên Nguyễn Tế Vân – Vịnh Xuân quyền Phật Sơn (người ta thường gọi là “Tế mặt rỗ” ), có những phong cách mới như “Tay ngắn chân hẹp, yêu cầu cự ly ngắn”, đặc biệt là “Thu ngực ra vai, ra tay tầm giữa, lấy ngang đỡ thẳng, quay tròn, phát kình dẻo dai, vừa đỡ vừa đánh”. Nguyễn Kỳ Sơn (tức Nguyễn Lão Tra – em ruột của Nguyễn Tế Vân) là 1 trong “ba người hùng Vịnh Xuân” nổi danh một thời. Diêu Tài có gốc từ Lưu phái. Diêu Tài có sức lực kinh người, người ta gọi “Tài béo khỏe”, các thầy Vịnh Xuân nổi tiếng Phật Sơn như: Diêu Kỳ, Lâm Thụy Văn, Lâm Thụy Ba v.v... đã là môn hạ của Diêu Tài.
Hội quán Vịnh Xuân Phật Sơn có sân bãi luyện võ và thiết bị chuyên môn, chiêu sinh dài hạn, học viên không phân nam nữ già trẻ. Từ khi thành lập đến nay, lần lượt mở ở thành phố Phật Sơn, trung học chuyên nghiệp Hoa Tài, trường học Đông Thăng, trấn Lao Thạch v.v..; ra sức phát dương, mở rộng và giao lưu quyền thuật Vịnh Xuân, lấy võ thuật kết bạn, tăng cường hữu nghị, giành được sự ủng hộ và khẳng định của nhân sỹ các giới trong xã hội, không ngừng có hơn mười mấy lưu phái đông môn các nước và khu vực như Anh, Mỹ, Canada, Singapore, Hồng Kông tới giao lưu thân thiện, nghiên cứu quyền thuật, đặc biệt là truyền nhân Việt Nam của tống Sư Nguyễn Tế Vân mà những năm 40 thế kỷ XX đến An Nam (nay Việt Nam) để truyền thụ và định cư, nay dưới sự ủng hộ và giúp đỡ lớn của hội tinh võ Phật Sơn, cũng trong ngày 22/ 10/ 2000 đến Hội quán Vĩnh Xuân Phật Sơn tụ hội đồng môn, cách biệt hơn nửa thế kỷ nay gốc ngọn tụ hội, tình hữu nghị anh em, giao lưu kỹ thuật đồng môn, là việc đáng vui mừng.
Thời thế thái bình, thất đúng lúc lễ chúc mừng 80 năm thành lập Hội thể dục tinh võ Phật Sơn, toàn thể đồng môn Hội quyền thuật Vịnh Xuân Phật Sơn thành tâm chúc nguyện tinh thần thể dục tinh võ vĩnh hằng! giành được ngày càng nhiều người yêu quý, trân trọng quyền thuật Vịnh Xuân Phật Sơn, tất sẽ có tương lai ngày càng tốt đẹp.
 
Trích trong: “Phật Sơn tinh võ Bát Thập Tái”
Dịch giả: Võ sư Phan Dương Bình