Khai Xuân Võ Đường Hồng Phúc
Hôm nay, 14/02/2019, tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, võ đường Hồng Phúc, võ đường dành cho các môn sinh tập lên cao, bắt đầu từ chương trình tập luyện bộ quyền 108 trở lên, khai trương buổi tập đầu năm, năm mới Kỷ Hợi. Do điều kiện phòng tập, nên các lớp tại võ đường Hồng Phúc lần lượt đến tập. Sau buổi khai trương tại võ đường Hồng Phúc ít ngày, võ đường Thanh Quan sẽ chính thức khai trương.
Buổi tập khai trương đầu năm mới Kỷ Hợi tại võ đường Hồng Phúc thật sổi nổi và chất lượng, khởi nguồn cho một năm mới tập luyện tốt lành.
Trưởng võ đường VXNG
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội