Bài viết » Bài viết theo chủ đề » Về các hoạt động của võ đường » Chương trình Tinh hoa Võ thuật của Truyền hình An Viên
Chương trình Tinh hoa Võ thuật của Truyền hình An Viên
Đây là phần nội dung chính chương trình Tinh hoa Võ thuật của Truyền hình An Viên quay thầy trò chúng tôi hôm 25/8/2020 vừa qua và đã phát trong chương trình Tinh hoa Võ thuật lúc 20h30 ngày 28/8/2020
 
 
Hà Nội, 28/08/2020
Võ Sư Nguyễn Ngọc Nội