Bài viết » Bài viết theo chủ đề » Về công pháp - kĩ thuật » Hệ thống quyền thuật, cơ cấu tổ chức huấn luyện của võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền
Hệ thống quyền thuật, cơ cấu tổ chức huấn luyện của võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền
Vừa qua, một số bạn gửi thư tới chúng tôi muốn tìm hiểu về hệ thống quyền thuật, chương trình đào tạo và hệ thống tổ chức của võ đường để theo tập luyện. Thực ra, sư phụ chúng tôi cũng đã đề cập đến những vấn đề này trong tập 1 bộ sách “Việt Nam Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền Pháp”. Tuy nhiên để giúp các bạn có thêm thông tin cụ thể khi vào xem trang Web của võ đường, được sự đồng ý của sư phụ chúng tôi, chúng tôi xin trình bày những điểm cơ bản trong hệ thống quyền thuật, chương trình đào tạo và hệ thống tổ chức của võ đường để các bạn tiện tìm hiểu. Cùng với bài giới thiệu này, các bạn nên xem thêm tập 1 trong bộ sách “Việt Nam Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền Pháp” để hiểu sâu thêm.
I. Hệ thống quyền thuật của võ đường:
Hệ thống quyền thuật của võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền (VNVXNGQ) được hình thành theo trình tự các hệ thống quyền (các bộ quyền) riêng:
 1. Hệ thống quyền tĩnh, gồm các đòn thế cơ bản để luyện tập lỏng mềm (Điều cần thiết trước khi vào tập luyện theo hệ thống quyền), năm bài kỹ thuật tay Ngũ hình (kỹ thuật tay Hổ, kỹ thuật tay Báo, kỹ thuật tay Hạc, kỹ thuật tay Xà, kỹ thuật tay Long).
  Đan xen trong quá trình tập luyện theo hệ thống này là việc nắm bắt, thực hiện các yếu quyết cơ bản của môn và tập luyện các đòn thế đối kháng cơ bản (được chọn lọc) để người tập hình thành các khả năng tự vệ cơ bản cần thiết.
 2. Hệ thống đối luyện cơ bản, gồm các bài “Tam thức” Thượng – Trung – Hạ (TTH), bài Thập thức đối luyện.
 3. Hệ thống quyền động Ngũ hình, gồm các bài quyền: Hổ quyền, Báo quyền, Hạc quyền, Xà quyền, Long quyền, bài Ngũ hình tổng hợp và tiếp tục tập luyện đối kháng.
 4. Hệ thống quyền 108, gồm các bài quyền: 108 tại chỗ, 108 tiến lùi, 108 Mộc nhân.
 5. Những kỹ thuật luyện riêng (những kỹ thuật này theo sư phụ tôi cho biết là phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình tập luyện trước đó): đó là những kỹ thuật cao trong hệ thống quyền thuật của VNVXNGQ, sẽ được sư phụ chúng tôi trực tiếp trình bầy trong một dịp thuận tiện.
II. Hệ thống tổ chức và cơ cấu huấn luyện của võ đường
1. Hệ thống võ đường VNVXNGQ:
Võ đường VNVXNGQ có 3 võ đường trực thuộc:
-  Võ đường Hồng Phúc:
Võ đường Hồng Phúc là nơi sư phụ chúng tôi trực tiếp truyền dạy. Tại đây hầu hết các anh chị em môn đệ được đào tạo lên cao, có thể trở thành các Huấn luyện viên (HLV), các võ sư.
-  Võ đường Thanh Quan:
Võ đường Thanh Quan là nơi đào tạo các anh chị em ngay từ khi bắt đầu vào võ đường (đào tạo chương trình A: Hệ thống quyền tĩnh, Hệ thống đối luyện cơ bản) đến hết chương trình B (Hoàn thành Hệ thống quyền động Ngũ hình). Võ đường Thanh Quan chủ yếu do các HLV của võ đường phụ trách, huấn luyện. Sư phụ chúng tôi cũng thường xuyên bố trí thời gian để từ võ đường Hồng Phúc sang trực tiếp truyền dạy cùng. Một số anh chị em sau khi hoàn thành chương trình B, được chuyển sang võ đường Hồng Phúc, để tiếp tục đào tạo lên cao.
Võ đường Đại Nghĩa VXNG – Vacsava, Ba Lan:
Võ đường Đại Nghĩa VXNG – Vacsava, Ba Lan là võ đường ở nước ngoài, nên mang một sắc thái riêng. Chương trình đào tạo, truyền dạy theo đúng hệ thống quyền thuật của võ đường (nói ở trên), nhưng về thời gian huấn luyện và yêu cầu đặt ra trong huấn luyện có sự thích ứng nhất định theo hoàn cảnh cụ thể.
2. Cơ cấu tổ chức huấn luyện của võ đường
Cơ cấu tổ chức huấn luyện của võ đường VNVXNGQ hiện nay gồm có:
-  Võ sư trưởng – Chủ nhiệm võ đường Nguyễn Ngọc Nội (ở các võ đường trực thuộc có Trưởng ban điều hành võ đường, thay mặt Chủ nhiệm võ đường điều hành mọi hoạt động của võ đường)
-  Võ sư – Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc
-  Các võ sư (Chưa có)
-  Hệ thống HLV của võ đường được xếp theo thứ tự: cấp 1 - cao, cấp 2 – thấp hơn. Toàn bộ lực lượng HLV của võ đường hiện nay gồm có:
a. Huấn luyện viên cấp 1:
 1. Nguyễn Ngọc Tiến
 2. Phan Quốc Vinh
 3. Trương Đức Hiếu
 4. Nguyễn Minh Toàn
 5. Đinh Sỹ Trung
 6. Trương Anh Tuấn (Trưởng Ban điều hành võ đường Đại Nghĩa VXNG – Vacsava, Ba Lan)
 7. Nguyễn Trọng Tuấn
 8. Kiều Ngọc Diệp
b. Huấn luyện viên cấp 2:
 1. Vũ Mạnh Toàn
 2. Vũ Mạnh Thắng
 3. Quan Thế Hùng
 4. Đặng Trần Liên
 5. Nguyễn Mạnh Hùng
 6. Bùi Thế Chiến
 7. Dương Thuỳ Dung
 8. Trần Thanh Hoài (võ đường Đại Nghĩa VXNG - Vacsava, Ba Lan)
 9. Nguyễn Văn Oanh (võ đường Đại Nghĩa VXNG - Vacsava, Ba Lan)
 10. Đỗ Văn Hoà (võ đường Đại Nghĩa VXNG - Vacsava, Ba Lan)
 11. Phạm Quang Lục (võ đường Đại Nghĩa VXNG - Vacsava, Ba Lan)
Ban Huấn luyện bao gồm các võ sư, HLV (nói trên) và một số thành viên khác trong võ đường Hồng Phúc.
Ngoài hệ thống tổ chức huấn luyện ở trên, võ đường còn có Nhóm đồng môn nữ của võ đường. Nhóm đồng môn nữ của võ đường tập hợp các chị em nữ ở võ đường để giúp nhau cùng tiến bộ trong tập luyện và hoà đồng mọi hoạt động trong võ đường. Nhóm đồng môn nữ do chị Nguyễn Thị Hồng Vân là Trưởng nhóm.
Chúng tôi hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn nhìn nhận tốt hơn về mọi mặt ở võ đường chúng tôi, để khi theo tập, các bạn sẽ định hướng được con đường tập luyện của mình tại võ đường. Võ đường VNVXNGQ chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu để không phụ lại sự tin yêu của các bạn và mọi người.
Hà Nội ngày 24/03/2011
Võ đường VNVXNGQ