Bài viết » Bài viết theo thời gian » Bài viết năm 2007 » Vĩnh Xuân quyền phổ - Song thủ luyện chi đồ - Mộc nhân thung thủ pháp
Vĩnh Xuân quyền phổ - Song thủ luyện chi đồ - Mộc nhân thung thủ pháp

Soạn và vẽ:  Trọng Văn Lê Đức Lam
Để tưởng nhớ công ơn thầy Tâm Ứng

Lời giới thiệu :  Xin trân trọng giới thiệu với các bạn một tư liệu quý về Vĩnh Xuân do một bạn đọc gửi tới.  Xin bày tỏ lòng cảm ơn tới thầy Trọng Văn (Lê Đức Lam) đã dày công sọan tư liệu này để lại cho các thế hệ sau.  Chân thành cảm ơn anh Mỹ ở  HN đã hào phóng chia sẻ tư liệu này với các đồng môn và các bạn yêu mến Vĩnh Xuân.  Admin.

(Bấm vào hình để xem bản vẽ đầy đủ)
Trang bìa :  Vịnh Xuân Quyền Phổ -  Mộc Nhân Thung Thủ Pháp
Phần chữ Hán của Song Thủ Luyện Chi Đồ
Phần chữ Việt của Song Thủ Luyện Chi Đồ I
Song Thủ Luyện Chi Đồ II (Trích đọan)
Phần chữ Việt của Song Thủ Luyện Chi Đồ II
Song Thủ Luyện Chi Đồ II (Trích đọan)