Bài viết » Bài viết theo thời gian » Bài viết năm 2009 » Đính chính sách "Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền Pháp" tập 2
Đính chính sách "Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền Pháp" tập 2
Kính gửi các bạn đọc của võ đường,
Đồng kính gửi các bạn đã mua sách tập 2 cuốn “Việt Nam Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền Pháp”
Do sơ xuất trong việc kiểm tra lần cuối trước khi chuyển cho Nhà xuất bản, võ đường chúng tôi đã có một số lỗi trong cuốn tập 2 này. Chúng tôi kính mong các bạn đọc lượng thứ cho những sơ xuất và giúp chúng tôi sửa những sai sót trong cuốn sách theo những đính chính chúng tôi gửi kèm dưới đây.
Chân thành cảm ơn các bạn
Admin VĐ VXNG
Đính chính sách “Việt Nam Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền Pháp” tập 2 
Trang
Dòng
Nội dung cần sửa
Nội dung sau khi sửa
39

45
88

100
108
 
110
121
126
 
127
 
128
 
134 
8↑
 
 
7↑
 
 
18↑
 
6↓
2↑
10↑
 
1↓
 
9↓
Thế 55:…rồi đưa đè đưa về dưới khuỷu tay phải, chân lết theo,…
Đổi thứ tự ảnh: Hình 1c và Hình 1d
Thế 48: (dập tay đánh ra). Lùi chân phải,…
Hình 225. Tay trái trong hình bị sai
Thế 43:…bàn tay ngửa (người thấp) – hình 255
(xem hình 235)
rồi đẩy ra trước (hình 294)
Thế 37: (Vồ dưới, vồ trên, xé). Lùi chân trái ra sau…
Thế 38: (Lắc sườn, đẩy). Tiến chân trái lên,…
Thế 40: (Lắc sườn, đẩy).  Tiến chân trái lên,…
Đổi thứ tự ảnh: Hình 2a và Hình 2b
Thế 55:…rồi đè xuống và đưa về dưới khuỷu tay phải, chân phải đồng thời tiến lên theo,...
Hình 1c (là Hình 1d cũ); Hình 1d (là Hình 1c cũ)
Thế 48: (dập tay đánh ra). Lùi chân trái,…
Hình 225. Tay trái trong hình gạt giống tay phải trong hình 226
Thế 43:…bàn tay ngửa (người thấp), đồng thời lết tiến – hình 255
(xem hình 262)
rồi đẩy ra trước, đồng thời lết tiến (hình 294)
Thế 37: (Vồ dưới, vồ trên, xé). Tiến chân phải lên…
Thế 38: (Lắc sườn, đẩy). Lùi chân phải về,…

Thế 40: (Lắc sườn, đẩy). Lùi chân phải về,…

Hình 2a (là Hình 2b cũ); Hình 2b (là Hình 2a cũ)
 
Xin các bạn lưu ý: Đính chính trên đây chỉ áp dụng với các cuốn sách Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền pháp Tập 2 xuất bản lần đầu tiên. Với các cuốn sách đã tái bản, chúng tôi đã sửa hết các lỗi này.