Bài viết » Bài viết theo thời gian » Bài viết năm 2009 » Trích quy chế hoạt động của võ đường Vĩnh Xuân Nội gia
Trích quy chế hoạt động của võ đường Vĩnh Xuân Nội gia
Trong thời gian vừa qua, mỗi khi võ đường mở lớp mới, người phụ trách tổ chức trong Ban điều hành võ đường đều để cho mỗi cá nhân đến xin học tại võ đường xem cụ thể Quy chế của võ đường cũng như nội quy lớp tập. Tuy nhiên trên thực tế, trong quá trình theo tập tại võ đường, vẫn có vài cá nhân còn chưa thực hiện một cách nghiêm túc Quy chế của võ đường, như:nghỉ tập không báo cáo, chưa thực sự cố gắng vươn lên trong tập luyện, chưa cố gắng tu dưỡng võ đạo, võ đức, tôn sư trọng đạo, vì môn phái, vì võ đường, ham muốn thử sức, thử tài với bên ngoài võ đường, hoặc trao đổi những công phu đã được truyền dạy ra bên ngoài. Được sự đồng ý của sư phụ Nguyễn Ngọc Nội, Ban điều hành võ đường cùng Admin của võ đường trích dẫn một số điểm quan trọng trong bản Quy chế của võ đường lên trang web của võ đường để mọi thành viên trong võ đường chú trọng thêm đến việc thực hiện tốt Quy chế của võ đường, phấn đấu xây dụng võ đường lành mạnh và vững mạnh. Đồng thời để những người có dự định tham gia vào võ đường, có thời gian tìm hiểu những yêu cầu cần thiết đối với mỗi cá nhân trong bản Quy chế của võ đường trước khi tham gia chính thức vào võ đường. Từ đó, trong quá trình tham gia tại võ đường, sẽ có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện tốt các điều trong Quy chế quy định.
 (Trích) QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 
của võ đường “Việt Nam vĩnh Xuân Nội gia Quyền”
 ……………..
 Điều 2:   Mục đích hoạt động của võ đường:
-  Truyền thụ công phu của môn phái Vĩnh Xuân, qua đó xây dựng đạo đức và phẩm chất, nâng cao sức khỏe, trí tuệ và bản linh cùng khả năng tự vệ trước các tác nhân bên ngoài cho các thành viên.
-  Góp phần giữ gìn tinh hoa võ học của môn phái Vĩnh Xuân.
-  Góp phần vào phong trào võ thuật của Thủ đô.
-  Tuân thủ pháp luật và chịu sự quản lý của Hội võ thuật Hà Nội.
……………..
 Điều 6:   Võ đường “Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia quyền” hoạt động với tinh thần “tự vệ là chính”, “giữ được mình tức là thắng được người”, do đó nghiêm cấm các thành viên võ đường giao đấu với các thành phần bên ngoài võ đường. Các thành viên của võ đường chỉ được phép sử dụng công phu đã học để tự vệ (khi bị uy hiếp đến tính mạng) và bảo vệ người khác (khi người đó bị uy hiếp đến tính mạng) trong trường hợp chính đáng. Tại võ đường, các thành viên chỉ được luyện tập giao đầu dưới sự hướng dẫn và giám sát của các võ sư, các huấn luyện viên.
Điều 7:   Các thành viên của võ đường không được tự ý dạy lại hoặc trình bày lại những điều đã học được trong võ đường cho người ngoài võ đường. Tại võ đường, các môn sinh chỉ trao đổi những điều trong phạm vi đã học được để giúp nhau cùng tiến bộ, trên tinh thần “học lấy đúng, không học lấy được”.
Điều 8:   Những thành viên có những đóng góp tốt cho võ đường, võ phái sẽ được biểu dương trong võ đường. Những thành viên vi phạm quy chế sẽ tùy mức độ vi phạm mà bị nhắc nhở, chuyển xuống lớp dưới, tạm ngừng tập hoặc xóa tên trong danh sách của võ đường. Nếu vi phạm pháp luật, phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 9:   Các thành viên của võ đường phải đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện và trong cuộc sống trên tinh thần là người một nhà. Phải có ý thức vươn lên toàn diện trong tập luyện, đảm bảo chương trình được đào tạo, tôn sư trọng đạo, xây dựng môn phái, xây dựng võ đường ngày càng phát triển và vững mạnh.