Bài viết » Bài viết theo thời gian » Bài viết năm 2013 » Buổi Khai giảng lớp A19
Buổi Khai giảng lớp A19
Hôm nay ngày 08/5/2013, võ đường đã tổ chức khai giảng lớp A19 tại võ đường Thanh Quan. Tham dự cùng với các anh em môn sinh mới, có các võ sư, huấn luyện viên của võ đường. Sau khi võ sư trưởng – chủ nhiệm võ đường Nguyễn ngọc Nội trao đổi về những vấn đề đặt ra khi theo tập tại võ đường Vĩnh Xuân Nội gia cũng như bầy tỏ lòng muốn các anh chị em sẽ vươn lên và “ngộ” ra được những tinh hoa trong quyền thuật Vĩnh Xuân Nội gia để giúp cho bản thân tăng cường sức khỏe, nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, Huấn luyện viên chính, phụ trách lớp A19, Hoàng Phương Dung đã trao võ phục và sách cho các anh em môn sinh của lớp A19. Trong buổi tập đầu tiên của anh chị em lớp A19, cùng với các huấn luyện có mặt trong ngày khai giảng, võ sư trưởng Nguyễn Ngọc Nội đã chỉ dẫn cụ thể những đòn thế tập luyện ban đầu cho các anh chị em lớp A19.
Chúng tôi chân thành chúc các anh chị em lớp A19 sớm hòa nhập vào ngôi nhà chung Vĩnh Xuân Nội gia, tập luyện tốt để vươn lên và đi xa được trên con đường Vĩnh Xuân Nội gia.
 
Hà Nội ngày 08 tháng 5 năm 2013
Admin VĐ VNVXNGQ