Bài viết » Bài viết theo thời gian » Bài viết năm 2017 » NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN
Trong thời gian vừa qua, có mấy bạn hỏi tôi (đại ý): thầy có thể cho biết Vĩnh Xuân Nội gia có gì khác với các nhánh Vĩnh Xuân khác? Vĩnh Xuân Nội gia có gì đặc biệt? Tôi cũng đã trao đổi lại (đại ý): Tôi không rõ và không biết các nhánh Vĩnh Xuân khác có hệ thống công phu ra sao, nên không có so sánh sự khác nhau giữa các nhánh Vĩnh Xuân với nhau. Vĩnh Xuân Nội gia của chúng tôi thuộc dòng võ “nội gia”, là môn tập luyện bên trong cơ thể là quan trọng và mang tính nhu, như các nhánh võ thuật khác trong dòng võ “nội gia”. Tôi đã trình bầy những gì nói được qua bộ sách (xin được giới thiệu cụ thể ở phần dưới) và hàng trăm bài viết trên trang web của võ đường  Tuy nhiên để các bạn có thể nắm rõ về những nét cơ bản của Vĩnh Xuân Nội gia, qua bài viết này, tôi xin trình bày tổng hợp lại rõ hơn, cụ thể về những nét cơ bản của Vĩnh Xuân Nội gia. 
VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN
I. TIÊU CHÍ: Có 3 Tiêu chí:
        SỨC KHỎE, BẢN LĨNH & TRÍ TUỆ
II. NGUYÊN TẮC: có 3 Nguyên tắc:
         Lấy LỎNG MỀM để thể hiện quyền thuật
         Lấy KHÍ làm nguồn lực
         Lấy CẬN CHIẾN làm phương châm ứng xử
III. HỆ THỐNG QUYỀN THUẬT:
   A. PHẦN QUYỀN:
         Hệ thống quyền tĩnh: phần tập lỏng mềm và các bài kỹ thuật tay cơ bản. 
         Hệ thống quyền động: hai bài quyền đối luyện và bộ Ngũ hình quyền.
         Hệ thống quyền 108: 108 tại chỗ; 108 tiến lùi; 108 Mộc nhân.
   B. PHẦN CÔNG:                                                         
         1. Luyện LỰC
         2. Luyện LINH           
         3. Luyện NỘI
   C. NHỮNG YẾU QUYẾT CƠ BẢN (không kể tới những yếu quyết riêng nằm trong từng phần luyện Quyền và Luyện Công) :
        + Tam tinh: có Tam tinh cơ bản và Tam tinh dành cho cấp bậc võ sư
        + Tam hợp, Lục hợp
        + Thất đáo...                                                 
   D. TÀI LIỆU: từ 2003, tôi bắt đầu viết bài đầu tiên về Vĩnh Xuân cho đến nay đã viết hàng trăm bài viết liên quan đến môn Vĩnh Xuân, Vĩnh Xuân Nội gia và về Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền. Tất cả đều được đăng tải trên trang Web của võ đường và trên một số báo, tạp chí. Từ năm 2007 đến nay tôi bắt đầu viết sách và cho xuất bản các cuốn sách của mình. Đến nay, tôi đã cho xuất bản 9 đầu sách, nhiều cuốn đã được tái bản. Cụ thể:
        + Bộ sách gồm 2 cuốn (2 phần) với tiêu đề: “NHỮNG BÀI VIẾT VỀ VĨNH XUÂN VÀ VÕ ĐƯỜNG VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN”.
        + Bộ sách gồm 5 tập với tiêu đề: “VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN PHÁP”,
        + Cuốn “DƯỠNG SINH VĨNH XUÂN NỘI GIA”.
        + Cuốn “TUYỂN TẬP 10 NĂM NHỮNG BÀI VIẾT VỀ VĨNH XUÂN, VĨNH XUÂN NỘI GIA VÀ VÕ ĐƯỜNG VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN 2003 - 2013”.
Hy vọng các bạn tìm hiểu để có thể nhìn nhận được sâu mọi mặt về Vĩnh Xuân Nội gia Quyền của chúng tôi.
Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm.
                                        Warszawa ngày 22 tháng 12 năm 2017
                                                      Võ sư Nguyễn Ngọc Nội
* Các bạn có thể xem thêm bài viết ” ĐÔI ĐIỀU NÓI THÊM VỀ HỆ THỐNG QUYỀN VĨNH XUÂN NỘI GIA” ngày 26/10/2016 trên trang web của võ đường.