Bài viết » Bài viết theo thời gian » Bài viết năm 2018 » Một số trao đổi liên quan tới hệ thống quyền thuật của VNVXNGQ
Một số trao đổi liên quan tới hệ thống quyền thuật của VNVXNGQ

Trong mấy ngày vừa qua, sau khi tôi đưa lại hệ thống quyền thuật Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền của chúng tôi trên trang FB cá nhân, có một vài bạn hỏi tôi về một số bài, một số phương pháp tập luyện tôi viết trong bộ sách “Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền Pháp”, nhưng không thấy tôi nhắc đến trong hệ thống truyền dạy và không thấy thể hiện qua các video clip trên trang web của võ đường. Tôi cũng đã trả lời cho các bạn đó. Tuy nhiên tôi nhận thấy cũng có thể còn một số bạn khác chung thắc mắc này. Vì trong câu hỏi, có bạn nói: “... chúng con có thắc mắc...”, hẳn bạn đó đã thay mặt cho một số người. Do vậy, tôi xin được trả lời chung để nhiều bạn cũng được hiểu biết.

Trong hệ thống công phu của Vĩnh Xuân Nội gia Quyền của chúng tôi có một số bài, một số phương pháp tập luyện chỉ được phép truyền dạy cho “nội đồ”, mà không được phép truyền dạy rộng. Cho nên, tôi chỉ nhắc đến trong hệ thống quyền thuật mang tính giới thiệu mà không nêu cụ thể và không đề cập lại. Những bài và những phương pháp này nằm trong PHẦN LUYỆN CÔNG của hệ thống quyền thuật Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền của chúng tôi. (Các bạn hay đọc truyện chưởng cũng thường nghe danh từ “bế quan (đóng cửa) luyện công”, chắc hiểu rõ yêu cầu, nguyên tắc trong luyện công). Ngay trong việc truyền dạy tại võ đường, có một số bài quyền cũng như một số phương pháp tập luyện trong PHẦN LUYỆN QUYỀN của chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ được truyền dạy và luyện tập trong nội bộ võ đường mà không thể hiện ra ngoài, cũng như không có các video clip giới thiệu. Đây là những nguyên tắc truyền dạy trong bản môn của chúng tôi. Do đó cũng mong các bạn hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Trong một số bài viết trước đây của tôi, tôi cũng đã đề cập tới những vấn đề này . Các bạn có thể xem trên trang web của võ đường để hiểu rõ thêm. 

Thầy trò chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm cũng như sự cảm thông của các bạn. 

Nhân bài trao đổi này cho tôi được nói tới một bài kệ về THIỀN mà các bạn tu tập THIỀN đều biết:

THIỀN

“bất lập văn tự.

Giáo ngoại biệt truyền. 

Trực chỉ nhân tâm.

Kiến tánh thành Phật”

Chân thành cảm ơn các bạn nhiều.

—————

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, tôi xin phép được giới thiệu lại những nội dung cơ bản trong hệ thống quyền thuật Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền của chúng tôi cùng các bạn:

 

VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN (gọi tắt là VĨNH XUÂN NỘI GIA).

VĨNH XUÂN NỘI GIA (VXNG) xuất phát từ nhà Phật với tên gọi ban đầu là Vĩnh Xuân Phật gia. VXNG là một môn Nội gia, lấy tập luyện bên trong cơ thể làm cơ bản. 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN:

I. TIÊU CHÍ: Có 3 Tiêu chí:

        SỨC KHỎE, BẢN LĨNH & TRÍ TUỆ

II. NGUYÊN TẮC: có 3 Nguyên tắc:

         Lấy LỎNG MỀM để thể hiện quyền thuật

         Lấy KHÍ làm nguồn lực

         Lấy CẬN CHIẾN làm phương châm ứng xử

III. HỆ THỐNG QUYỀN THUẬT:

   A. PHẦN QUYỀN:

         Hệ thống quyền tĩnh: phần tập lỏng mềm và các bài kỹ thuật tay cơ bản. 

         Hệ thống quyền động: hai bài quyền đối luyện và bộ Ngũ hình quyền.

         Hệ thống quyền cao cấp 108: bài quyền 108 tại chỗ; bài quyền 108 tiến lùi; bài quyền 108 Mộc nhân.

   B. PHẦN CÔNG:                                                      

         1. Luyện LỰC

         2. Luyện LINH (Linh giác)

         3. Luyện NỘI (Nội công)

   C. NHỮNG YẾU QUYẾT CƠ BẢN (không kể tới những yếu quyết riêng nằm trong từng phần luyện Quyền và Luyện Công) :

        + Tam tinh: có Tam tinh cơ bản và Tam tinh dành cho cấp bậc võ sư

        + Tam hợp, Lục hợp

        + Thất đáo...                                                 

   D. TÀI LIỆU:

  • Đến nay, võ đường đã có 9 đầu sách, trong đó nhiều cuốn đã được tái bản. Cụ thể:

        + Bộ sách gồm 2 cuốn (2 phần) với tiêu đề: “NHỮNG BÀI VIẾT VỀ VĨNH XUÂN VÀ VÕ ĐƯỜNG VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN”.

        + Bộ sách gồm 5 tập với tiêu đề: “VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN PHÁP”,

        + Cuốn “DƯỠNG SINH VĨNH XUÂN NỘI GIA”.

        + Cuốn “TUYỂN TẬP 10 NĂM NHỮNG BÀI VIẾT VỀ VĨNH XUÂN, VĨNH XUÂN NỘI GIA VÀ VÕ ĐƯỜNG VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN 2003 - 2013”.

  • trang web của võ đường “wingchun.com.vn” ra mắt từ 05/7/2004

 

IV. HỆ THỐNG TỔ CHỨC: 

+ Tại Hà Nội - Việt Nam:

  • Võ đường Thanh Quan
  • Võ đường Hồng Phúc

+ Tại Warszawa - Ba Lan

  • Võ đường Đại Nghĩa Vĩnh Xuân Nội gia

 

CÁC PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN CỦA VXNG  đều tiềm ẩn hình thức THIỀN ngay từ bước đầu theo tập. 

+ Thở theo phương pháp THIỀN TĨNH, quán theo hơi thở để cân bằng âm dương, nâng cao nội khí, từ đó nâng cao nội lực, luyện thành nội công. Có thể nói THỞ là chìa khoá để đi tới thành công trong mọi công phu trong VXNG.

+ Quyền theo phương pháp THIỀN ĐỘNG để cảm nhận đòn thế xuất ra cũng như cảm nhận đòn thế đối thủ để đạt hiệu quả cao nhất trong giao đấu. 

Có thể nói: tập Vĩnh Xuân Nội gia chính là tập luyện “TÍNH MẠNG SONG TU”.

Hà Nội ngày mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất

(Tức ngày 22/02/2018)

Võ sư Nguyễn Ngọc Nội