Bài viết » Bài viết theo thời gian » Bài viết năm 2019 » Đã Tìm Ra Lời Giải Của Thuật Trường Sinh
Đã Tìm Ra Lời Giải Của Thuật Trường Sinh
Trong nhiều bài viết trước đây của tôi (đã được đưa lên trang web của võ đường: wingchun.com.vn) cũng như trong cuốn “Dưỡng sinh Vĩnh Xuân Nội gia” khi nói về bản chất phương pháp thở trong Vĩnh Xuân Nội gia, tôi cũng đã nhấn mạnh đến việc thu năng lượng vũ trụ thông qua việc luyện tập thở. Chính vì vậy, (cùng với phương pháp tập luyện quyền thuật Vĩnh Xuân Nội gia), Vĩnh Xuân Nội gia bên cạnh việc đem lại hiệu quả cao trong va chạm, đối kháng, còn đem lại hiệu quả rất cao trong dưỡng sinh. Đúng như tiêu chí của Vĩnh Xuân Nội gia là: SỨC KHOẺ, BẢN LĨNH & TRÍ TUỆ.
Các bạn có thể xem thêm những bài viết của tôi trong trang web của võ đường cũng như các đầu sách tôi đã xuất bản, trong đó có cuốn “Dưỡng sinh Vĩnh Xuân Nội gia”.
Hà Nội, ngày 13/07/2019
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội