Bài viết » Bài viết theo thời gian » Bài viết năm 2022 » Buổi tập luyện tại Võ đường Đại Nghĩa tại Ba Lan ngày 04/07/2022
Buổi tập luyện tại Võ đường Đại Nghĩa tại Ba Lan ngày 04/07/2022
Sau một ngày nghỉ ngơi, chiều hôm qua, 04/07/2022, tôi đã tới Võ đường Đại Nghĩa Vĩnh Xuân Nội Gia để cùng các anh em trong Võ đường tập luyện. Tôi thật vui và hạnh phúc trước sự chuyên tâm tập luyện của các anh em trong Võ đường. Mặc dù cuộc sống trong những năm qua có nhiều biến động, tác động không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của mọi người trên thế giới nói chung và ở Ba Lan cũng như Việt Nam nói riêng, song vẫn còn không ít các anh em gắn bó với Võ đường, vẫn khắc phục mọi khó khăn để duy trì việc tập luyện, đồng thời vẫn có những anh em mới tìm đến Võ đường theo tập.
Nhìn các anh em chuyên tâm tập luyện và thấy được sự tiến bộ sau gần nửa năm xa cách, tôi thật hạnh phúc với những người học trò của mình.
Xin được chia sẻ mấy hình ảnh trong buổi tập hôm qua ở VĐ Đại Nghĩa VXNG tại Ba Lan tới các bạn.
Warsawa, ngày 05/07/2022
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội