Hình ảnh
Biểu diễn bài 108 tại Đại hội Hội VTHN 2007
Biểu diễn bài 108 tại Đại hội Hội VTHN 2007
Lễ trao tượng Sư tổ và Tôn sư tại VĐ Thanh Quan
Lễ trao tượng Sư tổ và Tôn sư tại VĐ Thanh Quan
Lễ trao tượng Sư tổ và Tôn sư tại VĐ Thanh Quan
Lễ trao tượng Sư tổ và Tôn sư tại VĐ Thanh Quan
Ông Nguyễn Thế Trường phát biểu trong Lễ trao tượng
Ông Nguyễn Thế Trường phát biểu trong Lễ trao tượng
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng ông Thế Trường tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng ông Thế Trường tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng ông Lê Khang biểu tượng của võ đường
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng ông Lê Khang biểu tượng của võ đường
Bế giảng lớp A3 (19.12.2007)
Bế giảng lớp A3 (19.12.2007)
Bế giảng lớp A1 (29.7.2007)
Bế giảng lớp A1 (29.7.2007)
Bế giảng lớp A2 (27.9.2007)
Bế giảng lớp A2 (27.9.2007)
Trong ngày giỗ Tổ năm Đinh Hợi - 2.7.2007
Trong ngày giỗ Tổ năm Đinh Hợi - 2.7.2007
Trong ngày Bế giảng lớp A3 (19.12.2007)
Trong ngày Bế giảng lớp A3 (19.12.2007)
VS Nguyễn Ngọc Nội viếng mộ sư phụ trước ngày sang Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội viếng mộ sư phụ trước ngày sang Ba Lan
Buổi tập ngày khai giảng lớp A6
Buổi tập ngày khai giảng lớp A6
Các thành viên VĐ VXNG nhận thẻ hội viên Hội VTHN 2007
Các thành viên VĐ VXNG nhận thẻ hội viên Hội VTHN 2007
Trong ngày giỗ Tổ năm Đinh Hợi - 2007
Trong ngày giỗ Tổ năm Đinh Hợi - 2007
VĐ viếng mộ Tôn sư Trần Thúc Tiển ở nghĩa trang Yên Kỳ
VĐ viếng mộ Tôn sư Trần Thúc Tiển ở nghĩa trang Yên Kỳ
Ra mắt nhóm Đồng môn nữ VĐ VXNG (08.03.2007)
Ra mắt nhóm Đồng môn nữ VĐ VXNG (08.03.2007)
Buổi tập đầu năm Đinh Hợi 2007
Buổi tập đầu năm Đinh Hợi 2007
Buổi tập đầu năm Đinh Hợi 2007
Buổi tập đầu năm Đinh Hợi 2007
Buổi tập đầu năm Đinh Hợi 2007
Buổi tập đầu năm Đinh Hợi 2007
 
Trang 1 trong tổng số 2