Hình ảnh
Anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa) đang tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa) đang tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Buổi gặp mặt VĐ đầu năm Mậu Tý - 2008
Buổi gặp mặt VĐ đầu năm Mậu Tý - 2008
Buổi gặp mặt VĐ đầu năm Mậu Tý - 2008
Buổi gặp mặt VĐ đầu năm Mậu Tý - 2008
VS Nguyễn Ngọc Nội đang dạy học trò tại VĐ Hồng Phúc
VS Nguyễn Ngọc Nội đang dạy học trò tại VĐ Hồng Phúc
Anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa) đang tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa) đang tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Kỷ niệm 1 năm nhóm đồng môn nữ
Kỷ niệm 1 năm nhóm đồng môn nữ
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng lớp A4 (VĐ Thanh Quan) và anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa - Ba Lan)
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng lớp A4 (VĐ Thanh Quan) và anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa - Ba Lan)
Anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa) đang tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa) đang tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng Ban Điều hành VĐ VXNG & anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa - Ba Lan)
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng Ban Điều hành VĐ VXNG & anh Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa - Ba Lan)
Buổi tập ngày khai giảng lớp A9 (22.12.2008)
Buổi tập ngày khai giảng lớp A9 (22.12.2008)
Buổi tập ngày khai giảng lớp A9 (22.12.2008)
Buổi tập ngày khai giảng lớp A9 (22.12.2008)
VĐ viếng mộ Tôn sư Trần Thúc Tiển ở nghĩa trang Yên Kỳ (24.08.2008)
VĐ viếng mộ Tôn sư Trần Thúc Tiển ở nghĩa trang Yên Kỳ (24.08.2008)
Khai giảng lớp A8 (31.07.2008)
Khai giảng lớp A8 (31.07.2008)
Trong ngày Bế giảng lớp A4 (26.07.2008)
Trong ngày Bế giảng lớp A4 (26.07.2008)
Trong ngày giỗ Tổ năm Mậu Tý - 2008
Trong ngày giỗ Tổ năm Mậu Tý - 2008
VĐ VXNG trong buổi quay phim của VCTV làm phim VXQ (phát trên VCTV Tết Mậu Tý - 2008)
VĐ VXNG trong buổi quay phim của VCTV làm phim VXQ (phát trên VCTV Tết Mậu Tý - 2008)
Báo cáo trong ngày bế giảng lớp A4 (26.07.2008)
Báo cáo trong ngày bế giảng lớp A4 (26.07.2008)
Báo cáo trong ngày bế giảng lớp A4 (26.07.2008)
Báo cáo trong ngày bế giảng lớp A4 (26.07.2008)
Buổi tập ngày khai giảng lớp A7 (27.03.2008)
Buổi tập ngày khai giảng lớp A7 (27.03.2008)