Hình ảnh
Anh chị em môn sinh lớp A14 Thanh Quan tập luyện trong ngày khai giảng 11/11/2011
Anh chị em môn sinh lớp A14 Thanh Quan tập luyện trong ngày khai giảng 11/11/2011
Lễ khai giảng lớp A14 võ đường Thanh Quan (11/11/2011)
Lễ khai giảng lớp A14 võ đường Thanh Quan (11/11/2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Thủy (03/11/2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Th...
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Thủy (03/11/2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Th...
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Thủy (03/11/2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Th...
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Thủy (03/11/2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Th...
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Thủy (03/11/2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho CBNV của Tổng công ty Essco tập luyện trong ngày khai giảng lớp A15 Xuân Th...
Đại diện các lớp tặng hoa cho lớp A11 trong lễ bế giảng của lớp A11
Đại diện các lớp tặng hoa cho lớp A11 trong lễ bế giảng của lớp A11
Huấn luyện viên Nguyễn Văn Oanh phát biểu ý kiến
Huấn luyện viên Nguyễn Văn Oanh phát biểu ý kiến
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo cơ bản A cho lớp trưởng Nguyễn Trọng Trung trong Lễ bế giảng lớp A11
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo cơ bản A cho lớp trưởng Nguyễn Trọng Trung trong Lễ bế giảng ...
Các anh chị em lớp A11 nhận chứng nhận hoàn thành chương trình A
Các anh chị em lớp A11 nhận chứng nhận hoàn thành chương trình A
Lớp trưởng Nguyễn Trọng Trung phát biểu trong Lễ bế giảng lớp A11
Lớp trưởng Nguyễn Trọng Trung phát biểu trong Lễ bế giảng lớp A11
Nhóm đồng môn nữ võ đường chụp kỉ niệm, có chị IRENA, vợ của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Oanh chụp cùng
Nhóm đồng môn nữ võ đường chụp kỉ niệm, có chị IRENA, vợ của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Oanh chụp cùng
Đại diện các lớp tặng hoa cho lớp A11 trong lễ bế giảng của lớp A11
Đại diện các lớp tặng hoa cho lớp A11 trong lễ bế giảng của lớp A11
Đại diện các lớp tặng hoa cho lớp A11 trong lễ bế giảng của lớp A11
Đại diện các lớp tặng hoa cho lớp A11 trong lễ bế giảng của lớp A11
Huấn luyện viên Nguyễn Văn Oanh (VĐ Đại Nghĩa VXNG, Ba Lan) biểu diễn quyền thuật
Huấn luyện viên Nguyễn Văn Oanh (VĐ Đại Nghĩa VXNG, Ba Lan) biểu diễn quyền thuật
Đại diện võ đường tặng hoa cho chị Irena - vợ Huấn luyện viên Nguyễn Văn Oanh (VĐ Đại Nghĩa VXNG Ba Lan)
Đại diện võ đường tặng hoa cho chị Irena - vợ Huấn luyện viên Nguyễn Văn Oanh (VĐ Đại Nghĩa VXNG Ba Lan)
Huấn luyện viên Quan Thế Hùng biểu diễn quyền thuật
Huấn luyện viên Quan Thế Hùng biểu diễn quyền thuật
Biểu diễn kĩ thuật tay Xà trong Lễ bế giảng lớp A11 (22.10.2011)
Biểu diễn kĩ thuật tay Xà trong Lễ bế giảng lớp A11 (22.10.2011)
Biểu diễn kĩ thuật tay Xà trong Lễ bế giảng lớp A11 (22.10.2011)
Biểu diễn kĩ thuật tay Xà trong Lễ bế giảng lớp A11 (22.10.2011)
 
Trang 2 trong tổng số 6