Hình ảnh
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội tại Đền Kiếp Bạc (trong buổi lễ đầu năm Nhâm Thìn (18/02/2012)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội tại Đền Kiếp Bạc (trong buổi lễ đầu năm Nhâm Thìn (18/02/2012)
Chuẩn bị lễ dâng hương tại Đền Đô, Bắc Ninh do Hội võ thuật Hà Nội tổ chức ngày 11.02.2012
Chuẩn bị lễ dâng hương tại Đền Đô, Bắc Ninh do Hội võ thuật Hà Nội tổ chức ngày 11.02.2012
Trong buổi gặp VS Vĩnh Xuân Người Hà Lan Sergio Iadarola tại nhà riêng VS Nguyễn Ngọc Nội (05.02.2012)
Trong buổi gặp VS Vĩnh Xuân Người Hà Lan Sergio Iadarola tại nhà riêng VS Nguyễn Ngọc Nội (05.02.2012)
Buổi gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn của võ đường VXNG (03.02.2012)
Buổi gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn của võ đường VXNG (03.02.2012)
Buổi gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn của võ đường VXNG (03.02.2012)
Buổi gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn của võ đường VXNG (03.02.2012)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Tôn sư Trần Thúc Tiển (11.01.2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Tôn sư Trần Thúc Tiển (11.01.2011)
Lễ tổng kết năm 2011 & phong các danh hiệu trong võ đường (09.01.2012)
Lễ tổng kết năm 2011 & phong các danh hiệu trong võ đường (09.01.2012)
Ban huấn luyện võ đường VXNG (09.01.2012)
Ban huấn luyện võ đường VXNG (09.01.2012)
Các Huấn luyện viên cấp 1 của võ đường được phong Đợt 1 - năm 2012 (09/01/2012)
Các Huấn luyện viên cấp 1 của võ đường được phong Đợt 1 - năm 2012 (09/01/2012)
Các võ sư cơ bản của võ đường được phong Đợt 1 - năm 2012 (09/01/2012)
Các võ sư cơ bản của võ đường được phong Đợt 1 - năm 2012 (09/01/2012)
Tặng kỷ niệm cho các môn sinh tham dự Giải thi đấu ở Hội võ thuật Hà Nội lần thứ 26 năm 2012
Tặng kỷ niệm cho các môn sinh tham dự Giải thi đấu ở Hội võ thuật Hà Nội lần thứ 26 năm 2012
Lễ tổng kết năm 2011 và phong các danh hiệu của võ đường
Lễ tổng kết năm 2011 và phong các danh hiệu của võ đường
Ban điều hành võ đường từ ngày 01.01.2012
Ban điều hành võ đường từ ngày 01.01.2012
Tặng kỷ niệm cho các môn sinh tham dự Giải thi đấu ở Hội võ thuật Hà Nội lần thứ 26 năm 2012
Tặng kỷ niệm cho các môn sinh tham dự Giải thi đấu ở Hội võ thuật Hà Nội lần thứ 26 năm 2012
Lãnh đạo các môn phái, võ đường tham dự Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2012
Lãnh đạo các môn phái, võ đường tham dự Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2012
Lễ khai mạc giải thi đấu 2012 Hội võ thuật Hà Nội (07.01.2012)
Lễ khai mạc giải thi đấu 2012 Hội võ thuật Hà Nội (07.01.2012)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội tại Chùa Côn Sơn trong buổi lễ đầu năm Nhâm Thìn (18/02/2012)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội tại Chùa Côn Sơn trong buổi lễ đầu năm Nhâm Thìn (18/02/2012)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội tại Đền thờ Nguyễn Trãi trong buổi lễ đầu năm Nhâm Thìn (18/02/2012)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội tại Đền thờ Nguyễn Trãi trong buổi lễ đầu năm Nhâm Thìn (18/02/2012)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội tại Đền thờ Chu Văn An trong buổi lễ đầu năm Nhâm Thìn (18/02/2012)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội tại Đền thờ Chu Văn An trong buổi lễ đầu năm Nhâm Thìn (18/02/2012)
Đại diện các lớp tặng hoa Nhóm đồng môn nữ của võ đường (08.03.2012)
Đại diện các lớp tặng hoa Nhóm đồng môn nữ của võ đường (08.03.2012)
 
Trang 1 trong tổng số 5