Hình ảnh
Trao đổi lưu niệm với VĐ VX của VS Janusz Szymanliewicz
Trao đổi lưu niệm với VĐ VX của VS Janusz Szymanliewicz
Lễ ra mắt VĐ VXNG tại Warsaw - Ba Lan (17.11.2007)
Lễ ra mắt VĐ VXNG tại Warsaw - Ba Lan (17.11.2007)
Tặng võ phục và huy hiệu VĐ cho môn sinh trước khi tập luyện (VĐ Đại Nghĩa) tại Warsaw - Ba Lan
Tặng võ phục và huy hiệu VĐ cho môn sinh trước khi tập luyện (VĐ Đại Nghĩa) tại Warsaw - Ba Lan
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
Tặng VS - Thạc sỹ Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan cờ của Hội VTHN (Warszawa - Ba Lan tháng 11.2007)
Tặng VS - Thạc sỹ Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan cờ của Hội VTHN (Warszawa - Ba Lan...
Tặng VS Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đòan VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan cờ của VĐ.VXNG
Tặng VS Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đòan VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan cờ của VĐ.VXNG
Trao đổi về võ thuật với Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan
Trao đổi về võ thuật với Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội & Ban Điều hành VĐ Đại Nghĩa (Warszawa - Ba Lan) năm 2007
VS Nguyễn Ngọc Nội & Ban Điều hành VĐ Đại Nghĩa (Warszawa - Ba Lan) năm 2007
VĐ Đại Nghĩa VXNG gặp & trao đổi về VX với VĐ VX của VS Janusz Szymankilwicz tại Ba Lan
VĐ Đại Nghĩa VXNG gặp & trao đổi về VX với VĐ VX của VS Janusz Szymankilwicz tại Ba Lan
Lớp VXNG đầu tiên ở VĐ Đại Nghĩa
Lớp VXNG đầu tiên ở VĐ Đại Nghĩa
Biểu diễn quyền thuật VXNG tại liên hoan VT Ba Lan (11- 2007)
Biểu diễn quyền thuật VXNG tại liên hoan VT Ba Lan (11- 2007)
Thạc sỹ Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan tặng thư cảm ơn tới các thành viên VĐ VXNG
Thạc sỹ Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan tặng thư cảm ơn tới các thành viên VĐ VXNG
Biểu diễn quyền thuật VXNG tại liên hoan VT Ba Lan (11- 2007)
Biểu diễn quyền thuật VXNG tại liên hoan VT Ba Lan (11- 2007)
Tạp chí VHTT của Ba Lan nói về VXVN sau khi VĐ VXNG tham gia biểu diễn tại Liên hoan VT Ba Lan
Tạp chí VHTT của Ba Lan nói về VXVN sau khi VĐ VXNG tham gia biểu diễn tại Liên hoan VT Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội báo cáo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của VN tại Ba Lan Nguyễn Văn Xương về hoạt động của VĐ VXNG tại Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội báo cáo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của VN tại Ba Lan Nguyễn Văn Xương về hoạt động của VĐ VXNG tại Ba...
Thư cảm ơn Hội VTHN của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của VN tại Ba Lan Nguyễn Văn Xương về chuyến đi của VĐ VXNG tại Ba Lan 11.2007
Thư cảm ơn Hội VTHN của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của VN tại Ba Lan Nguyễn Văn Xương về chuyến đi của VĐ VXNG tại Ba La...
VS Nguyễn Ngọc Nôi và VS - thạc sỹ Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á Ba Lan tại văn phòng của Liên đoàn (Warsaw - Ba Lan)
VS Nguyễn Ngọc Nôi và VS - thạc sỹ Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á Ba Lan tại văn phòng của L...
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
Đoàn VĐ VXNG đến sân bay Chopin ở thủ đô Warsaw - Ba Lan lần đầu tiên (16-11-2007)
Đoàn VĐ VXNG đến sân bay Chopin ở thủ đô Warsaw - Ba Lan lần đầu tiên (16-11-2007)