Hình ảnh
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển
Lập ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công & Tôn sư Trần Thúc Tiển tại nhà hàng DONG NAM (của anh Trương Anh Tuấn) ở Warsawa - Ba Lan
Lập ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công & Tôn sư Trần Thúc Tiển tại nhà hàng DONG NAM (của anh Trương Anh Tuấn) ở Warsawa - Ba ...
Trao đổi VT tại VĐ Phượng Hoàng Đỏ ở Ba Lan
Trao đổi VT tại VĐ Phượng Hoàng Đỏ ở Ba Lan
Gặp VĐ Phượng Hoàng Đỏ của VS Jaroslaw Duczmalewski tại Warsawa, Ba Lan
Gặp VĐ Phượng Hoàng Đỏ của VS Jaroslaw Duczmalewski tại Warsawa, Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội & VS Nguyễn Hồng Hải tại VĐ Hồng Khí Đạo (ở Trung tâm thương mại SAPA - Praha - CH Séc)
VS Nguyễn Ngọc Nội & VS Nguyễn Hồng Hải tại VĐ Hồng Khí Đạo (ở Trung tâm thương mại SAPA - Praha - CH Séc)
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn dưỡng sinh VXNG cho người cao tuổi tại Nhà văn hóa Thăng Long - Warsawa - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn dưỡng sinh VXNG cho người cao tuổi tại Nhà văn hóa Thăng Long - Warsawa - Ba Lan
Biểu diễn VT tại VP Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan
Biểu diễn VT tại VP Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan
Biểu diễn VT tại VP Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan
Biểu diễn VT tại VP Liên đoàn VT & TT chiến đấu Châu Á - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh mộc nhân đặt tại nhà hàng DONG NAM (của anh Trương Anh Tuấn) ở Warsawa - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh mộc nhân đặt tại nhà hàng DONG NAM (của anh Trương Anh Tuấn) ở Warsawa - Ba Lan
Chụp kỷ niệm cùng Chủ tịch Liên đoàn, võ sư - Thạc sỹ Ryszard Murat và võ sư Jaroslaw Duczmalewski trước ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển trong ngày chia tay Warszawa, Ba Lan 02/10/2008
Chụp kỷ niệm cùng Chủ tịch Liên đoàn, võ sư - Thạc sỹ Ryszard Murat và võ sư Jaroslaw Duczmalewski trước ban thờ Sư tổ N...
Phát chứng chỉ hoàn thành chương trình tập luyện tại VĐ Đại Nghĩa, Warszawa - Ba Lan (02.10.2008)
Phát chứng chỉ hoàn thành chương trình tập luyện tại VĐ Đại Nghĩa, Warszawa - Ba Lan (02.10.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội & HLV Nguyễn Minh Cường biểu diễn tại MARTIAL ARTS EXPO 08 ở Ngân hàng ADB ( Manila, Philippine, 11.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội & HLV Nguyễn Minh Cường biểu diễn tại MARTIAL ARTS EXPO 08 ở Ngân hàng ADB ( Manila, Philippine, 11.2...
VĐ Đại Nghĩa trao đổi VT với VS Jozef Szargut (VĐ Viet Chun - Ba Lan)
VĐ Đại Nghĩa trao đổi VT với VS Jozef Szargut (VĐ Viet Chun - Ba Lan)
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
Võ sư Szargut cùng anh Trương Anh Tuấn tại ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển ở nhà hàng DONG NAM - Warszawa, Ba Lan
Võ sư Szargut cùng anh Trương Anh Tuấn tại ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển ở nhà hàng DONG NAM - W...
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
 
Trang 1 trong tổng số 2