Hình ảnh » Wing Chun Vietnam & GM Tran Thuc Tien branch
Hình ảnh
Cố võ sư Trần Văn Phùng
Cố võ sư Trần Văn Phùng
Cố võ sư Hồ Hải Long
Cố võ sư Hồ Hải Long
Cố võ sư Lục Viễn Khai
Cố võ sư Lục Viễn Khai
Cố võ sư Đỗ Bá Vinh
Cố võ sư Đỗ Bá Vinh
Cố võ sư Nguyễn Bá Khả
Cố võ sư Nguyễn Bá Khả
Cố võ sư Ngô Sĩ Quý
Cố võ sư Ngô Sĩ Quý
Cố võ sư Nguyễn Thị Vân đang tập bài 108 với Tôn sư Trần Thúc Tiển (1977)
Cố võ sư Nguyễn Thị Vân đang tập bài 108 với Tôn sư Trần Thúc Tiển (1977)
Cố võ sư Trần Thúc Tiển (phải) với bạn đồng môn và mộc nhân. GM Tran Thuc Tien (on the right), his Kung-fu brother, with dummy (1951)
Cố võ sư Trần Thúc Tiển (phải) với bạn đồng môn và mộc nhân. GM Tran Thuc Tien (on the right), his Kung-fu brother, with...
Linh cữu cố võ sư Trần Thúc Tiển trên đường chuyển ra mộ.(VS Nguyễn Ngọc Nội, học trò - người đeo kính đi đầu bên trái ảnh, cạnh linh cữu (08/02/1980)
Linh cữu cố võ sư Trần Thúc Tiển trên đường chuyển ra mộ.(VS Nguyễn Ngọc Nội, học trò - người đeo kính đi đầu bên trái ả...
Sư tổ, hai con (bà Dung và ông Thành), Cố võ sư Trần Thúc Tiển. Su-to Te Cong, his son and doughter, with GM Tran thuc Tien (1951)
Sư tổ, hai con (bà Dung và ông Thành), Cố võ sư Trần Thúc Tiển. Su-to Te Cong, his son and doughter, with GM Tran thuc T...
Sư tổ Nguyễn Tế Công cùng con trai, ông Nguyễn Chí Thành và 5 học trò của Người (18/3/1953).
Sư tổ Nguyễn Tế Công cùng con trai, ông Nguyễn Chí Thành và 5 học trò của Người (18/3/1953).
Sư tổ và một số học trò của Người. Yuen Chai-Wan and disciples. From right: 1 - GM Tran Thuc Tien; 6 - GM Tran Van Phung
Sư tổ và một số học trò của Người. Yuen Chai-Wan and disciples. From right: 1 - GM Tran Thuc Tien; 6 - GM Tran Van Phung
Sư tổ Nguyễn Tế Công đánh 108 với mộc nhân (chụp 4/1959)
Sư tổ Nguyễn Tế Công đánh 108 với mộc nhân (chụp 4/1959)
Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công. Nguyen Te Cong (Yuen Chai Wan), the Founding Father of Vietnam Wing Chun (1877 – 1959)
Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công. Nguyen Te Cong (Yuen Chai Wan), the Founding Father of Vietnam Wing Chun (1877 ...
Cố võ sư Trần Thúc Tiển. GM Tran Thuc Tien (1911 – 1980)
Cố võ sư Trần Thúc Tiển. GM Tran Thuc Tien (1911 – 1980)
Học trò đầu tiên của VS Nguyễn Ngọc Nội (nay là Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc) đánh bài quyền Long.
Học trò đầu tiên của VS Nguyễn Ngọc Nội (nay là Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc) đánh bài quyền Long.
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh bài 108 với mộc nhân (1991)
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh bài 108 với mộc nhân (1991)
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh bài 108 với VS Nguyễn Xuân Thi (1981)
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh bài 108 với VS Nguyễn Xuân Thi (1981)
Thầy Sinh và Thầy Nội tại nhà thầy Sinh (2006)
Thầy Sinh và Thầy Nội tại nhà thầy Sinh (2006)
Thầy Sinh đang dạy học trò
Thầy Sinh đang dạy học trò
 
Trang 1 trong tổng số 2