Hình ảnh
Mộc nhân VĐ hiện dùng (nhìn thẳng)
Mộc nhân VĐ hiện dùng (nhìn thẳng)
Mộc nhân VĐ hiện dùng (nhìn chéo)
Mộc nhân VĐ hiện dùng (nhìn chéo)
Mộc nhân VĐ hiện dùng (nhìn nghiêng)
Mộc nhân VĐ hiện dùng (nhìn nghiêng)
Tờ gấp quảng cáo võ đường
Tờ gấp quảng cáo võ đường
Tờ gấp quảng cáo võ đường
Tờ gấp quảng cáo võ đường
Tạp chí TT & VH Ba Lan (tháng 1/2008) giới thiệu VĐ
Tạp chí TT & VH Ba Lan (tháng 1/2008) giới thiệu VĐ
Lời giới thiệu về VĐ VXNG trên tạp chí TT & VH Ba Lan
Lời giới thiệu về VĐ VXNG trên tạp chí TT & VH Ba Lan
Học trò cố võ sư Trần Văn Phùng tập mộc nhân (năm 1951)
Học trò cố võ sư Trần Văn Phùng tập mộc nhân (năm 1951)
Võ sư, GS-TS Lê Kim Thành trong một buổi tập luyện
Võ sư, GS-TS Lê Kim Thành trong một buổi tập luyện
Võ sư, GS-TS Lê Kim Thành đang làm lễ tại nhà riêng ông Nguyễn Chí Thành (con trai Sư tổ Nguyễn Tế Công) ở Tp.HCM
Võ sư, GS-TS Lê Kim Thành đang làm lễ tại nhà riêng ông Nguyễn Chí Thành (con trai Sư tổ Nguyễn Tế Công) ở Tp.HCM
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và Võ sư Lê Kim Thành trong một lần gặp gỡ tại Hà Nội (17/05/2010)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và Võ sư Lê Kim Thành trong một lần gặp gỡ tại Hà Nội (17/05/2010)
Võ sư Nguyễn Đăng Quang cùng tấm chứng chỉ 10Dan của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á Ba Lan
Võ sư Nguyễn Đăng Quang cùng tấm chứng chỉ 10Dan của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á Ba Lan
Bên Hồ Tây
Bên Hồ Tây
Tại Hạ Long
Tại Hạ Long
Tại chùa Linh Ứng - Đà Nẵng
Tại chùa Linh Ứng - Đà Nẵng
Tại Hội An
Tại Hội An
Tại Thánh địa Mỹ Sơn
Tại Thánh địa Mỹ Sơn
Tại thánh địa Mỹ Sơn
Tại thánh địa Mỹ Sơn
Tại bảo tàng Chăm - Đà Nẵng
Tại bảo tàng Chăm - Đà Nẵng
Kính lễ Sư tổ tại nhà ông Nguyễn Chí Thành, con Trai Sư tổ
Kính lễ Sư tổ tại nhà ông Nguyễn Chí Thành, con Trai Sư tổ
 
Trang 1 trong tổng số 3