Hình ảnh
VS Nguyễn Ngọc Nội chúc tết VD
VS Nguyễn Ngọc Nội chúc tết VD
Anh Nguyễn Tô Long, VD Đại Nghĩa chúc mừng VD
Anh Nguyễn Tô Long, VD Đại Nghĩa chúc mừng VD
Các anh chị em nhận chứng chỉ Huấn luyện viên VD
Các anh chị em nhận chứng chỉ Huấn luyện viên VD
Các lớp tập buổi đầu năm Quý Tỵ
Các lớp tập buổi đầu năm Quý Tỵ
Các lớp tập buổi đầu năm Quý Tỵ
Các lớp tập buổi đầu năm Quý Tỵ
VD trong buổi tập đầu năm mới Qúy Tỵ - 2013 (23.2.2013)
VD trong buổi tập đầu năm mới Qúy Tỵ - 2013 (23.2.2013)
Ở sân đền thờ Chu Văn An
Ở sân đền thờ Chu Văn An
Trong đền thờ Chu Văn An
Trong đền thờ Chu Văn An
Ở sân đền thờ Nguyễn Trãi
Ở sân đền thờ Nguyễn Trãi
Trong đền thờ Nguyễn Trãi
Trong đền thờ Nguyễn Trãi
Trước Tam bảo chùa Côn Sơn Thiên Tư Phúc tự
Trước Tam bảo chùa Côn Sơn Thiên Tư Phúc tự
Ở sân đền Kiếp Bạc
Ở sân đền Kiếp Bạc
Lễ tại đền KIếp Bạc
Lễ tại đền KIếp Bạc
1.Các anh chị em môn sinh mới trong Lễ khai giảng lớp A19 ( ngày 08.05.2013)
1.Các anh chị em môn sinh mới trong Lễ khai giảng lớp A19 ( ngày 08.05.2013)
Võ sư trưởng - Chủ nhiệm võ đường Nguyễn Ngọc Nội trao đổi với các anh chị em môn sinh lớp A19
Võ sư trưởng - Chủ nhiệm võ đường Nguyễn Ngọc Nội trao đổi với các anh chị em môn sinh lớp A19
Huấn luyện viên chính - Phụ trách lớp Hoàng Phương Dung trao võ phục và sách cho các anh hị em môn sinh lớp A19
Huấn luyện viên chính - Phụ trách lớp Hoàng Phương Dung trao võ phục và sách cho các anh hị em môn sinh lớp A19
Võ sư trưởng - Chủ nhiệm võ đường Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho các anh chị em môn sinh mới của lơpa A19
Võ sư trưởng - Chủ nhiệm võ đường Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho các anh chị em môn sinh mới của lơpa A19
Các huấn luyện viên hướng dẫn cho các môn sinh lớp A19
Các huấn luyện viên hướng dẫn cho các môn sinh lớp A19
Các huấn luyện viên hướng dẫn cho các môn sinh lớp A19
Các huấn luyện viên hướng dẫn cho các môn sinh lớp A19
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội phát biểu trong buổi lễ bế giảng lớp A13
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội phát biểu trong buổi lễ bế giảng lớp A13
 
Trang 1 trong tổng số 3