Hình ảnh
Thiền sư Như Trí
Thiền sư Như Trí
Thiền sư Chuyết Chuyết
Thiền sư Chuyết Chuyết
Buổi tập đầu năm Giáp Ngọ 2014
Buổi tập đầu năm Giáp Ngọ 2014
Buổi tập đầu năm Giáp Ngọ - 2014
Buổi tập đầu năm Giáp Ngọ - 2014
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội nơi làm lễ tại đền KIếp Backj
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội nơi làm lễ tại đền KIếp Backj
Buổi lễ đầu năm Giáp Ngọ - 2014
Buổi lễ đầu năm Giáp Ngọ - 2014
Hai trong số các môn sinh nhí trong buổi tập ngày khai giảng
Hai trong số các môn sinh nhí trong buổi tập ngày khai giảng
Môn sinh lớp A21 trong buổi tập đầu tiên
Môn sinh lớp A21 trong buổi tập đầu tiên
Một nhóm của lớp B6 đang biểu diễn bế giảng
Một nhóm của lớp B6 đang biểu diễn bế giảng
Lớp B6 đang biểu diễn bế giảng
Lớp B6 đang biểu diễn bế giảng
Một nhóm của lớp A18 đang biểu diễn bế giảng
Một nhóm của lớp A18 đang biểu diễn bế giảng
Lớp A18 đang biểu diễn bế giảng
Lớp A18 đang biểu diễn bế giảng
Tặng kỷ niệm cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Tặng kỷ niệm cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Trao kỷ niệm cho hai võ sư mới được phong của võ đường
Trao kỷ niệm cho hai võ sư mới được phong của võ đường
Phát chứng chỉ và kỷ niệm cho lớp B6
Phát chứng chỉ và kỷ niệm cho lớp B6
Phát chứng chỉ và kỷ niệm cho lớp A18
Phát chứng chỉ và kỷ niệm cho lớp A18
Tặng hoa và kỷ niệm cho VS Nguyễn Ngọc Nội và các võ sư, HLV
Tặng hoa và kỷ niệm cho VS Nguyễn Ngọc Nội và các võ sư, HLV
Chụp ảnh kỷ niệm các thành viên dự lễ phát chứng nhận võ sư và chứng chỉ cho lớp B6 và A18
Chụp ảnh kỷ niệm các thành viên dự lễ phát chứng nhận võ sư và chứng chỉ cho lớp B6 và A18