Hình ảnh
Các môn sinh của võ đường trong buổi tập đầu năm Bính Thân 2016
Các môn sinh của võ đường trong buổi tập đầu năm Bính Thân 2016
Các môn sinh của võ đường trong buổi tập đầu năm Bính Thân - 2016
Các môn sinh của võ đường trong buổi tập đầu năm Bính Thân - 2016