Hình ảnh
Bác sỹ Phạm Xuân Nhàn, Cựu vô địch quyền Anh hạng 57kg, phát biểu chúc mừng và kể những kỷ niệm sâu sắc với CVS Trần Thúc Tiển
Bác sỹ Phạm Xuân Nhàn, Cựu vô địch quyền Anh hạng 57kg, phát biểu chúc mừng và kể những kỷ niệm sâu sắc với CVS Trần Thú...
VS cao cấp Kim Dao, Chủ tịch Hội VTHN phát biểu chúc mừng VĐ
VS cao cấp Kim Dao, Chủ tịch Hội VTHN phát biểu chúc mừng VĐ
Cụ bà Lê Thị Lạng (sư mẫu của VS Nguyễn Ngọc Nội) phát biểu chúc mừng và căn dặn VĐ
Cụ bà Lê Thị Lạng (sư mẫu của VS Nguyễn Ngọc Nội) phát biểu chúc mừng và căn dặn VĐ
VS Nguyễn Thị Bích Vân (sư tỷ của VS Nguyễn Ngọc Nội) phát biểu chúc mừng VĐ
VS Nguyễn Thị Bích Vân (sư tỷ của VS Nguyễn Ngọc Nội) phát biểu chúc mừng VĐ
Trong ngày ra mắt võ đường VNVXNGQ (hàng đầu từ phải sang ) cụ bà Lê Thị Lạng, VS cao cấp Phan Dương Bình, VS cao cấp Trần Hưng Quang (chưởng môn phái Bình Định Gia), VS cao cấp Kim Dao (Chủ tịch Hội VTHN)
Trong ngày ra mắt võ đường VNVXNGQ (hàng đầu từ phải sang ) cụ bà Lê Thị Lạng, VS cao cấp Phan Dương Bình, VS cao cấp Tr...
Phó tổng thư ký Hội VTHN Nguyễn Thanh Lê đọc quyết định thành lập võ đường VNVXNGQ
Phó tổng thư ký Hội VTHN Nguyễn Thanh Lê đọc quyết định thành lập võ đường VNVXNGQ
VS Nguyễn Mạnh Nhâm (sư huynh của VS Nguyễn Ngọc Nội) phát biểu chúc mừng VĐ
VS Nguyễn Mạnh Nhâm (sư huynh của VS Nguyễn Ngọc Nội) phát biểu chúc mừng VĐ
Ông Hoàng Bình Minh, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hàng Mã (nơi VĐ hoạt động), phát biểu chúc mừng
Ông Hoàng Bình Minh, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hàng Mã (nơi VĐ hoạt động), phát biểu chúc mừng
Thầy trò VS Nguyễn Ngọc Nội trong ngày ra mắt võ đường
Thầy trò VS Nguyễn Ngọc Nội trong ngày ra mắt võ đường
Biểu diễn quyền thuật VXNG trong lễ ra mắt võ đường
Biểu diễn quyền thuật VXNG trong lễ ra mắt võ đường
Biểu diễn quyền thuật VXNG trong lễ ra mắt võ đường
Biểu diễn quyền thuật VXNG trong lễ ra mắt võ đường
Biểu diễn trong chương trình Những chuyện lạ Việt Nam (VTV3)
Biểu diễn trong chương trình Những chuyện lạ Việt Nam (VTV3)
VS Nguyễn Ngọc Nội phát biểu trong buổi lễ ra mắt võ đường 17/07/2005
VS Nguyễn Ngọc Nội phát biểu trong buổi lễ ra mắt võ đường 17/07/2005
Biểu diễn quyền thuật VXNG trong lễ ra mắt võ đường
Biểu diễn quyền thuật VXNG trong lễ ra mắt võ đường
Biểu diễn quyền thuật VXNG trong lễ ra mắt võ đường
Biểu diễn quyền thuật VXNG trong lễ ra mắt võ đường
Võ sư cao cấp Kim Dao, Chủ tịch Hội VTHN trao quyết định thành lập VĐ VNVXNGQ cho VS Nguyễn Ngọc Nội
Võ sư cao cấp Kim Dao, Chủ tịch Hội VTHN trao quyết định thành lập VĐ VNVXNGQ cho VS Nguyễn Ngọc Nội