Hình ảnh
VS Nguyễn Ngọc Nội dạy HLV Phan Quốc Vinh trong buổi tập đầu năm Bính Tuất 2006
VS Nguyễn Ngọc Nội dạy HLV Phan Quốc Vinh trong buổi tập đầu năm Bính Tuất 2006
VS Nguyễn Ngọc Nội dạy trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trong buổi tập đầu năm Bính Tuất 2006
VS Nguyễn Ngọc Nội dạy trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trong buổi tập đầu năm Bính Tuất 2006
Buổi tập đầu năm Bính Tuất 2006
Buổi tập đầu năm Bính Tuất 2006
Anh Ngọc dạy bài 108 trong ngày giỗ Tổ 2006
Anh Ngọc dạy bài 108 trong ngày giỗ Tổ 2006
Trong ngày giỗ Tổ năm 2006
Trong ngày giỗ Tổ năm 2006
Khai giảng lớp A5 (11.12.2006)
Khai giảng lớp A5 (11.12.2006)
Nghệ nhân Lê Khang đang sửa tượng cố võ sư Trần Thúc Tiển
Nghệ nhân Lê Khang đang sửa tượng cố võ sư Trần Thúc Tiển
Hai đại đệ tử của VS Trần Thiết Côn và VS Nguyễn Ngọc Nội
Hai đại đệ tử của VS Trần Thiết Côn và VS Nguyễn Ngọc Nội
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tượng cố võ sư Trần Thúc Tiển bằng đất sét
Tượng cố võ sư Trần Thúc Tiển bằng đất sét
Tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công bằng thạch cao
Tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công bằng thạch cao
VS Nguyễn Ngọc Nội và nghệ nhân Lê Khang bên tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công
VS Nguyễn Ngọc Nội và nghệ nhân Lê Khang bên tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
Tập luyện tại VĐ Hồng Phúc
VS Nguyễn Ngọc Nội dạy Linh giác cho trưởng tràng Trần Thanh Ngọc
VS Nguyễn Ngọc Nội dạy Linh giác cho trưởng tràng Trần Thanh Ngọc
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh mộc nhân ở VĐ Hồng Phúc
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh mộc nhân ở VĐ Hồng Phúc