Hình ảnh » Vĩnh Xuân Việt Nam & Chi nhánh Tôn sư Trần Thúc Tiển
Vĩnh Xuân Việt Nam & Chi nhánh Tôn sư Trần Thúc Tiển - Wing Chun Vietnam & GM Tran Thuc Tien branch
Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công. Nguyen Te Cong (Yuen Chai Wan), the Founding Father of Vietnam Wing Chun (1877 – 1959)
Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công. Nguyen Te Cong (Yuen Chai Wan), the Founding Father of Vietnam Wing Chun (1877 ...
Sư tổ Nguyễn Tế Công đánh 108 với mộc nhân (chụp 4/1959)
Sư tổ Nguyễn Tế Công đánh 108 với mộc nhân (chụp 4/1959)
Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công đánh 108 với mộc nhân
Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công đánh 108 với mộc nhân
Sư tổ và một số học trò của Người. Yuen Chai-Wan and disciples. From right: 1 - GM Tran Thuc Tien; 6 - GM Tran Van Phung
Sư tổ và một số học trò của Người. Yuen Chai-Wan and disciples. From right: 1 - GM Tran Thuc Tien; 6 - GM Tran Van Phung
Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công đánh 108 với mộc nhân
Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công đánh 108 với mộc nhân
Sư tổ Nguyễn Tế Công cùng con trai, ông Nguyễn Chí Thành và 5 học trò của Người (18/3/1953).
Sư tổ Nguyễn Tế Công cùng con trai, ông Nguyễn Chí Thành và 5 học trò của Người (18/3/1953).
Sư tổ, hai con (bà Dung và ông Thành), Cố võ sư Trần Thúc Tiển. Su-to Te Cong, his son and doughter, with GM Tran thuc Tien (1951)
Sư tổ, hai con (bà Dung và ông Thành), Cố võ sư Trần Thúc Tiển. Su-to Te Cong, his son and doughter, with GM Tran thuc T...
Cố võ sư Trần Thúc Tiển. GM Tran Thuc Tien (1911 – 1980)
Cố võ sư Trần Thúc Tiển. GM Tran Thuc Tien (1911 – 1980)
Cố võ sư Trần Thúc Tiển (phải) với bạn đồng môn và mộc nhân. GM Tran Thuc Tien (on the right), his Kung-fu brother, with dummy (1951)
Cố võ sư Trần Thúc Tiển (phải) với bạn đồng môn và mộc nhân. GM Tran Thuc Tien (on the right), his Kung-fu brother, with...
Cố võ sư Nguyễn Bá Khả chụp cùng Su tổ (năm 1959)
Cố võ sư Nguyễn Bá Khả chụp cùng Su tổ (năm 1959)
Cố võ sư Nguyễn Thị Vân đang tập bài 108 với Tôn sư Trần Thúc Tiển (1977)
Cố võ sư Nguyễn Thị Vân đang tập bài 108 với Tôn sư Trần Thúc Tiển (1977)
Linh cữu cố võ sư Trần Thúc Tiển trên đường chuyển ra mộ.(VS Nguyễn Ngọc Nội, học trò - người đeo kính đi đầu bên trái ảnh, cạnh linh cữu (08/02/1980)
Linh cữu cố võ sư Trần Thúc Tiển trên đường chuyển ra mộ.(VS Nguyễn Ngọc Nội, học trò - người đeo kính đi đầu bên trái ả...
Cố võ sư Trần Văn Phùng
Cố võ sư Trần Văn Phùng
Cố võ sư Ngô Sĩ Quý
Cố võ sư Ngô Sĩ Quý
Cố võ sư Hồ Hải Long
Cố võ sư Hồ Hải Long
Cố võ sư Lục Viễn Khai
Cố võ sư Lục Viễn Khai
Cố võ sư Đỗ Bá Vinh
Cố võ sư Đỗ Bá Vinh
Cố võ sư Nguyễn Bá Khả
Cố võ sư Nguyễn Bá Khả
Thầy Sinh và Thầy Nội tại nhà thầy Sinh (2006)
Thầy Sinh và Thầy Nội tại nhà thầy Sinh (2006)
Thầy Sinh đang dạy học trò
Thầy Sinh đang dạy học trò
 
Hiển thị # 
Trang 1 trong tổng số 2