Hoạt động ở nước ngoài - 2008
Đoàn võ đường thăm thủ đô Paris, Pháp (10-2008)
Đoàn võ đường thăm thủ đô Paris, Pháp (10-2008)
Đoàn võ đường thăm nhà nhạc sỹ SOPANH (tháng 9/2008 Warsawa - Ba Lan)
Đoàn võ đường thăm nhà nhạc sỹ SOPANH (tháng 9/2008 Warsawa - Ba Lan)
Tờ gấp giới thiệu về MARTIAL ARTS EXPO 08 tại ngân hàng ADB ở Manila - Philippine (27 - 11 - 2008)
Tờ gấp giới thiệu về MARTIAL ARTS EXPO 08 tại ngân hàng ADB ở Manila - Philippine (27 - 11 - 2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội & HLV Nguyễn Minh Cường biểu diễn tại MARTIAL ARTS EXPO 08 ở ngân hàng ADB (Manila, Philippine, 11.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội & HLV Nguyễn Minh Cường biểu diễn tại MARTIAL ARTS EXPO 08 ở ngân hàng ADB (Manila, Philippine, 11.20...
Lời giới thiệu về VXNG tại MARTIAL ARTS EXPO 08 (ở Ngân hàng ADB, Manila - Philippine (11.2008)
Lời giới thiệu về VXNG tại MARTIAL ARTS EXPO 08 (ở Ngân hàng ADB, Manila - Philippine (11.2008)
MARTIAL ARTS EXPO 08 tại ngân hàng ADB ở Manila - Philippine (11.2008)
MARTIAL ARTS EXPO 08 tại ngân hàng ADB ở Manila - Philippine (11.2008)
Võ sư Szargut cùng anh Trương Anh Tuấn tại ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển ở nhà hàng DONG NAM - Warszawa, Ba Lan
Võ sư Szargut cùng anh Trương Anh Tuấn tại ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển ở nhà hàng DONG NAM - W...
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng các môn sinh VĐ Đại Nghĩa trong lễ phát chứng chỉ hoàn thành chương trình tập luyện (10.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng các môn sinh VĐ Đại Nghĩa trong lễ phát chứng chỉ hoàn thành chương trình tập luyện (10.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng kỷ niệm của VĐ cho các môn đệ xuất sắc ở VĐ Đại Nghĩa (2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng kỷ niệm của VĐ cho các môn đệ xuất sắc ở VĐ Đại Nghĩa (2008)
VĐ Đại Nghĩa trao đổi VT với VS Jozef Szargut (VĐ Viet Chun - Ba Lan)
VĐ Đại Nghĩa trao đổi VT với VS Jozef Szargut (VĐ Viet Chun - Ba Lan)
VS Nguyễn Ngọc Nội & HLV Nguyễn Minh Cường biểu diễn tại MARTIAL ARTS EXPO 08 ở Ngân hàng ADB ( Manila, Philippine, 11.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội & HLV Nguyễn Minh Cường biểu diễn tại MARTIAL ARTS EXPO 08 ở Ngân hàng ADB ( Manila, Philippine, 11.2...
Phát chứng chỉ hoàn thành chương trình tập luyện tại VĐ Đại Nghĩa, Warszawa - Ba Lan (02.10.2008)
Phát chứng chỉ hoàn thành chương trình tập luyện tại VĐ Đại Nghĩa, Warszawa - Ba Lan (02.10.2008)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển
Chụp kỷ niệm cùng Chủ tịch Liên đoàn, võ sư - Thạc sỹ Ryszard Murat và võ sư Jaroslaw Duczmalewski trước ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển trong ngày chia tay Warszawa, Ba Lan 02/10/2008
Chụp kỷ niệm cùng Chủ tịch Liên đoàn, võ sư - Thạc sỹ Ryszard Murat và võ sư Jaroslaw Duczmalewski trước ban thờ Sư tổ N...
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh mộc nhân đặt tại nhà hàng DONG NAM (của anh Trương Anh Tuấn) ở Warsawa - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội đánh mộc nhân đặt tại nhà hàng DONG NAM (của anh Trương Anh Tuấn) ở Warsawa - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VĐ Đại Nghĩa tập luyện
 
Trang 1 trong tổng số 2