Hoạt động ở nước ngoài - 2009
Một bản chứng nhận hội viên của Liên đoàn Ba Lan
Một bản chứng nhận hội viên của Liên đoàn Ba Lan
Bằng khen của Liên đoàn tặng võ sư - kỹ sư Nguyễn Ngọc Nội
Bằng khen của Liên đoàn tặng võ sư - kỹ sư Nguyễn Ngọc Nội
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trong nhà thờ được xây dựng cách đây 2500 năm ở Roma.
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trong nhà thờ được xây dựng cách đây 2500 năm ở Roma.
Chụp kỷ niệm với những người mặc bộ võ phục theo kiểu Chiến binh La Ma cổ xưa ở cạnh đấu trường Roma (29/11/2009)
Chụp kỷ niệm với những người mặc bộ võ phục theo kiểu Chiến binh La Ma cổ xưa ở cạnh đấu trường Roma (29/11/2009)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và các học trò trên Quảng trường Tòa Thánh Vatican (Roma tháng 11/2009)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và các học trò trên Quảng trường Tòa Thánh Vatican (Roma tháng 11/2009)
Kỷ niệm khi đến đấu trường Roma (buổi tối bên ngoài đấu trường) (28/11/2009)
Kỷ niệm khi đến đấu trường Roma (buổi tối bên ngoài đấu trường) (28/11/2009)
2009-11-28 04-50-1800256
2009-11-28 04-50-1800256
Các anh em trong võ đường Đại Nghĩa (11/2009)
Các anh em trong võ đường Đại Nghĩa (11/2009)
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Võ đường Đại nghĩa tập luyện
Võ đường Đại nghĩa tập luyện
 
Trang 1 trong tổng số 3