Hoạt động ở nước ngoài - 2010
Anh Trương Anh Tuấn tặng cờ kỷ niệm võ đường VietChun (Ba Lan ), nhân kỷ niệm 35 năm thành lập võ đường VietChun
Anh Trương Anh Tuấn tặng cờ kỷ niệm võ đường VietChun (Ba Lan ), nhân kỷ niệm 35 năm thành lập võ đường VietChun
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và ông Chủ tich Liên đoàn, võ sư - Thạc sĩ Ryszard Murat sau khi kết thúc Đại hội
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và ông Chủ tich Liên đoàn, võ sư - Thạc sĩ Ryszard Murat sau khi kết thúc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội trao các chứng nhận cho các võ sư, võ sinh đoạt giải trong Đại hội
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội trao các chứng nhận cho các võ sư, võ sinh đoạt giải trong Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biẻu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Một số hình ảnh các đại biểu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi bế mạc Đại hội
Một số hình ảnh các đại biểu, các võ sư, các võ sinh tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm cùng võ sư Nguyễn Ngọc Nội sau khi...
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội biểu diễn công phu của Vĩnh Xuân Nội gia
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội biểu diễn công phu của Vĩnh Xuân Nội gia
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội biểu diễn công phu của Vĩnh Xuân Nội gia
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội biểu diễn công phu của Vĩnh Xuân Nội gia
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội biểu diễn công phu của Vĩnh Xuân Nội gia
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội biểu diễn công phu của Vĩnh Xuân Nội gia
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội biểu diễn công phu của Vĩnh Xuân Nội gia
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội biểu diễn công phu của Vĩnh Xuân Nội gia
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội phát biểu và tặng cờ lưu niệm cho Đại hội
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội phát biểu và tặng cờ lưu niệm cho Đại hội
Ngài Đại sứ Nguyễn Hoằng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ba Lan phát biểu ý kiến
Ngài Đại sứ Nguyễn Hoằng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ba Lan phát biểu ý kiến
 
Trang 1 trong tổng số 5