VS Nguyễn Ngọc Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thăm viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh ngày 07/8/2009
VS Nguyễn Ngọc Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thăm viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh ngày 07/8/2009
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng