VS Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ Mẫu Đàm Thiếu Quỳnh (ngày 07/8/2009)
VS Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ Mẫu Đàm Thiếu Quỳnh (ngày 07/8/2009)
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng