VS Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc cùng ông Nguyễn Chí Thành (con trai Sư tổ Nguyễn Tế Công) và hai cháu của ông Thành, bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công, Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh (ngày 07/8/2009)
VS Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc cùng ông Nguyễn Chí Thành (con trai Sư tổ Nguyễn Tế Công) và hai cháu của ông Thành, bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công, Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh (ngày 07/8/2009)
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóngNext image