Những chuyến đi về với Sư tổ - 2007
Đoàn VĐ VXNG cùng ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ & Sư tổ mẫu
Đoàn VĐ VXNG cùng ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ & Sư tổ mẫu
HLV Trần Nam Bình làm lễ Sư tổ
HLV Trần Nam Bình làm lễ Sư tổ
HLV Nguyễn Minh Toàn làm lễ Sư tổ
HLV Nguyễn Minh Toàn làm lễ Sư tổ
anh Phạm Hồng Sơn (học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội) làm lễ Sư tổ
anh Phạm Hồng Sơn (học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội) làm lễ Sư tổ
HLV Trương Đức Hiếu làm lễ Sư tổ
HLV Trương Đức Hiếu làm lễ Sư tổ
HLV Nguyễn Ngọc Tiến làm lễ Sư tổ
HLV Nguyễn Ngọc Tiến làm lễ Sư tổ
Đoàn VĐ VXNG ở trước nhà ông Nguyễn Chí Thành trước khi lên viếng mộ Sư tổ
Đoàn VĐ VXNG ở trước nhà ông Nguyễn Chí Thành trước khi lên viếng mộ Sư tổ
Đoàn VĐ VXNG ở bên bàn thờ nhà riêng ông Nguyễn Chí Thành
Đoàn VĐ VXNG ở bên bàn thờ nhà riêng ông Nguyễn Chí Thành
VS Nguyễn Ngọc Nội kính dâng 2 cuốn sách mới xuất bản lên mộ Sư tổ
VS Nguyễn Ngọc Nội kính dâng 2 cuốn sách mới xuất bản lên mộ Sư tổ
HLV Phan Quốc Vinh làm lễ Sư tổ
HLV Phan Quốc Vinh làm lễ Sư tổ
VS Nguyễn Ngọc Nội làm lễ Sư tổ
VS Nguyễn Ngọc Nội làm lễ Sư tổ
Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc, anh Phạm Hồng Sơn (học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội), anh Nguyễn Ngọc Quân (bạn của anh Ngọc & anh Sơn, người đã hết lòng giúp đỡ VĐ trong những ngày tìm & đến mộ Sư tổ), bên mộ Sư tổ
Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc, anh Phạm Hồng Sơn (học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội), anh Nguyễn Ngọc Quân (bạn của anh N...
Ông Nguyễn Chí Thành & VS Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công (có tượng đồng Sư tổ)
Ông Nguyễn Chí Thành & VS Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công (có tượng đồng Sư tổ)
Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc làm lễ tại mộ Sư tổ (có tượng đồng Sư tổ)
Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc làm lễ tại mộ Sư tổ (có tượng đồng Sư tổ)
VS Nguyễn Ngọc Nội làm lễ tại mộ Sư tổ (có tượng đồng Sư tổ)
VS Nguyễn Ngọc Nội làm lễ tại mộ Sư tổ (có tượng đồng Sư tổ)
Ông Nguyễn Chí Thành & VS Nguyễn Ngọc Nội bên tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công
Ông Nguyễn Chí Thành & VS Nguyễn Ngọc Nội bên tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công
VS Nguyễn Ngọc Nội & ông Nguyễn Chí Thành bên tượng Sư tổ phủ vải đỏ, tại nhà ông Thành
VS Nguyễn Ngọc Nội & ông Nguyễn Chí Thành bên tượng Sư tổ phủ vải đỏ, tại nhà ông Thành
 
Hiển thị #