Những chuyến đi về với Sư tổ - 2010
Bốn thầy trò võ sư  Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Bốn thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Ông Nguyễn Chí Thành cùng võ sư Nguyễn Ngoc Nội và các học trò của võ sư: Nguyễn Văn Đào, Vũ Mạnh Thắng, Kiều Ngọc Diệp bên mộ Sư tổ
Ông Nguyễn Chí Thành cùng võ sư Nguyễn Ngoc Nội và các học trò của võ sư: Nguyễn Văn Đào, Vũ Mạnh Thắng, Kiều Ngọc Diệp ...
Các học trò của võ sư Nguyễn Ngọc Nội đang thi lễ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu
Các học trò của võ sư Nguyễn Ngọc Nội đang thi lễ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu
HLV Kiều Ngọc Diệp làm lễ Sư tổ
HLV Kiều Ngọc Diệp làm lễ Sư tổ
HLV Vũ Mạnh Thắng làm lễ Sư tổ
HLV Vũ Mạnh Thắng làm lễ Sư tổ
Anh Nguyễn Văn Đào làm lễ Sư tổ
Anh Nguyễn Văn Đào làm lễ Sư tổ
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội làm lễ Sư tổ
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội làm lễ Sư tổ
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, ông Nguyễn Chí Thành cùng 3 học trò của võ sư (Nguyễn Văn Đào, Vũ Mạnh Thắng, Kiều Ngoc Diệp) bên Ban thờ tại nhà riêng ông Thành (22.01.2010)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, ông Nguyễn Chí Thành cùng 3 học trò của võ sư (Nguyễn Văn Đào, Vũ Mạnh Thắng, Kiều Ngoc Diệp) bên...
 
Hiển thị #