Lịch sử » Các chi phái » Bành Nam Vĩnh Xuân Quyền
Bành Nam Vĩnh Xuân Quyền
彭南  永  春 拳
Đôi khi được gọi là Phật Sơn Thiếu Lâm Vĩnh Xuân, do Bành Nam sáng lập.  Ông có 30 năm học trong Hồng Thuyền, và dựa trên Trần Nhữ Miên VXQ và Lê Diệp Trì VXQ, cũng như thêm một số thức như Hong Kuyen Fu Mei Seung Do, và Ng Jee Mui Fa Hei Gong (mà bây giờ được gọi là Sun Hei Gwai Yuen - Thận Khí Quy Nguyên) của Ng Man-Long vào môn phái của mình.
Phả hệ: