Lịch sử » Các chi phái » Bào Hoa Liên Vịnh Xuân Quyền
Bào Hoa Liên Vịnh Xuân Quyền
刨 花 蓮 咏 春 拳
Tên này do Chu Chong và đồ đệ của ông, Mok Poi-On, đặt để tôn vinh Lao Dat-Sang (biệt danh Bào Hoa Liên), khi ông bắt đầu dạy võ tại Ma Cao và muốn phân biệt phương pháp của mình với những võ sư đã nổi tiếng.  Ngoài ra, môn phái này cũng được Lê Wing dựa trên kết hợp VXQ với Hồng Quyền và Thái Cực Quyền.
Phả Hệ: