Lịch sử » Các chi phái » Chiêu Doãn Vịnh Xuân Quyền
Chiêu Doãn Vịnh Xuân Quyền
招 允 咏 春 拳
Được Chiêu Doãn lập ở Hồng Kông dựa trên kinh nghiệm của mình từ Trần Nhữ Miên VXQ (và có thể có một số ảnh hưởng của Diệp Vấn VXQ).
Phả hệ: