Lịch sử » Các chi phái » Cổ Lao Vịnh Xuân Quyền
Cổ Lao Vịnh Xuân Quyền
古勞 咏 春 拳
Thành lập bởi Lương Tán khi ông về ẩn cư tại quê hương, làng Cổ Lao, huyện HeShan (Hứa Sơn ?), Quảng Đông.  Được gọi là Cổ Lao phái để phân biệt với Võ phái khi ông truyền dạy tại Phật Sơn.  Môn phái còn được gọi là Biên Thân (Pian Shun) VXQ, nhất là khi để chỉ võ thuật của nhà họ Phùng.
Phả hệ: