Lịch sử » Các chi phái » Diệp Vấn Vịnh Xuân Quyền (Hồng Kông)
Diệp Vấn Vịnh Xuân Quyền (Hồng Kông)
葉 問 咏 春 拳
Được thành lập cuối năm 1949, thường gọi là Hồng Kông Vịnh Xuân Quyền.  Diệp Vấn học đầu tiên từ Trần Hoa Thuận, và khi Trần nghỉ, ông học tiếp ở Ngô Trọng Tố (và, theo một số người, học cả Lương Bích).
Phả hệ: