Lịch sử » Các chi phái » Hí Ban Vịnh Xuân Quyền
Hí Ban Vịnh Xuân Quyền
Do Leung Kwok Keung truyền bá tại Vương quốc Anh, mặc dù cho rằng có nguồn gốc từ Vịnh Xuân và Nam quyền của Hồng thuyền, Quảng Đông, nó chỉ có ở Anh nên không thể kiểm chứng các thông tin dưới đây.
Phả Hệ:
 
Hồng Thuyền ______________  Leung Kwok Keung