Lịch sử » Các chi phái » Hồng Hoa Nghĩa Vịnh Xuân Quyền
Hồng Hoa Nghĩa Vịnh Xuân Quyền
紅 花 義 咏 春 拳
Cũng chính là Hong Fa Yi (Hồng Hoa Nghĩa ?), trước đây được gọi là Hồng Thuyền VXQ, do Garrett Gee ở San Francisco khởi truyển.  Được cho là phát sinh từ Xiguan (Tây Quan?) Quảng Châu, chỉ có ở San Francisco , Mỹ nên không thể kiểm chứng thông tin.
Phả Hệ:
 
YatChum _____ Trương Ngũ _____ HungGan Biu _____ Cheung Gung_____ Wong Ting_____Wong Ming_____Chu Kin Hung