Lịch sử » Các chi phái » Hồng Thuyền Vịnh Xuân Quyền
Hồng Thuyền Vịnh Xuân Quyền
紅 船 咏 春 拳
Là một nhánh của Cổ Lao VXQ được đưa lại Hồng Thuyền  và kết hợp với các võ thuật địa phương như Nam Đường Lang (螳 螂– Con Bọ ngựa).  Do Yeung Fook đưa vào Mỹ những năm 1950.
Phả hệ: