Lịch sử » Các chi phái » Mễ Cơ Vương Vịnh Xuân Quyền
Mễ Cơ Vương Vịnh Xuân Quyền
米 機 王 咏 春 拳
Do Wong Wu-Fong, biệt danh Mễ Cơ, thành lập, dựa trên Wong Jing, và sau đó dựa trên Sầm Năng VXQ.  Vì cũng giỏi các môn võ Bắc phái như Thiếu Lâm, Thái Cực Quyền, Bát Quái Chưởng, Taihui, Mok Ga quyền, Hình Ý quyền, boxing, vật và cử tạ, Mễ CơVương được cho là đã kết hợp rất nhiều yếu tố mới vào VXQ của mình, truyền dạy tại huyện Huayuan và kháp vung châu thổ sông Ngọc.     
Phả hệ: