Lịch sử » Các chi phái » Phật Thủ Vịnh Xuân Quyền
Phật Thủ Vịnh Xuân Quyền
佛 手 咏 春 拳
Được Leung Chi-Man (Leung Hung-Lay, Henry Leung) đầu tiên truyền bá tại New York.  Nguyên gốc của môn phái không rõ (Các đệ tử của Leung đưa ra các nguồn gốc khác nhau, từ Phùng Thiếu Thanh, Lương Bích, Trần Hoa Thuận, Xu Yun, và Lương Chan-Sang).  Mặc dù nói rằng môn phái xuất phát từ Quảng Châu, nó chỉ có ở Mỹ hiện nay, và không thể kiểm tra được các thông tin dưới đây.
Phả Hệ:
??  ______________ Lương Chan-Sang  ______________  Leung Chi-Man