Lịch sử » Các chi phái » Tào Gia Vịnh Xuân Quyền
Tào Gia Vịnh Xuân Quyền
曹 傢 咏 春 拳  (Ban Trung, Mã Lai)
Thuộc Gia đình họ Tào (Cho Ga), kết hợp Vịnh Xuân Quyền dòng Yik Kam (Tiểu Niệm Đầu gồm 4 phần, tương tự như Tiểu Niệm Đầu, Tầm Kiều, và Tiêu Chỉ của các môn phái khác hợp lại) với võ thuật của làng Panyu nơi họ Tào sống (bao gồm nhiều yếu tố quyền thuật phương Nam như Thái lý Phật, Hồng Quyền, Bạch Hạc, v.v.).  Đầu những năm 1990, môn phái này được Cho On truyền sang Mã Lai, thường được biết đến ở đó với tên Ban Trung (Kịch Nội) Vịnh Xuân Quyền.  Nó cũng được gọi là VXQ Mã Lai hay Đông Nam Á.   
Phả Hệ: